Projekt och underhåll 2016

Följande projekt och investeringar är planerade för 2016.

Angelägna investeringar
 • Ny ponton på S bryggan med nytt landfäste
 • Miljöstation i norra
 • Parkeringsautomat med bommar, resterande
 • Förlängning av mastskjul norra hamnen

Angelägna reparationer
 • Förtöjningar av flytbryggor
 • Renovering av toaletter badplats, norra
 • Tak mastskjul norra hamnen
 • Modernisering och renovering elcentraler
 • Reparation av belysningar ute och inne
 • Asfaltering och dammbindning, planer
 • Räddningspelare och stegar till fasta bryggor
 • Projektering Truckgarage och förråd
Övriga projekt
 • IT system förstudie
 • Hemsida
 • Omläggning till datatelefoni