Vårmöte

KMS medlemmar kallas till vårmöte måndagen den 16 maj klockan 18.30 i Kvarnkullen, Kungälv.

Dagordning:

  • Genomgång av stadgeförslag nya stadgar, beslut att gå vidare.
  • Information, vad är pågång i hamnen
  • Vad har beslutats hittils i år
  • Organisationstankar var är vi?

Varmt välkomna

Styrelsen

Byggstrejk slut, vi jobbar för att komma ikapp

Byggstrejk slut, vi jobbar för att komma ikapp

Byggstrejken är över och Havator kan återigen sjösätta båtar på Nordön.

  • Tunga lyft i Norra hamnen kommer ske på lördag 23 april parallellt med ordinarie sjösättning. Det tar lite längre tid men då är vi åter ikapp. 
  • Övrig sjösättning sker som vanligt

Tisdagsseglingarna snart igång, kom och var med!

Tisdagsseglingarna startar den 3 Maj med första start kl 19.00, samling senast 18.00. MEN vad som är nytt för i år är att ALLA som tänker vara med försöker komma till  KMS Klubbhuset (södra) på Nordön tisdagen innan  den 26 april kl 19.00 för en genomgång inför säsongen. VI vill speciellt vända oss till dom som INTE varit med tidigare och har svårt att ta steget att ställa upp. Det gäller både gastar utan båtar som båtägare med eller utan gastar. Förhoppningen är att kunna para ihop så många båtar och besättningar som möjligt. Anmälan till genomgången är inte nödvändig alla är välkomna.

/Tävlingssektionen

kryss