Personalsituationen och ändrade tider för bokning av upptagning

Alla känner förhoppningsvis till att vi har en annorlunda bemanning i vår hamn i sommar. Håkan H. är sjukskriven och Henry C. är anställd vikarie under hans sjukskrivning, dessutom har vi 4 sommarungdomar anställda.

Nu är det så att Per A har gått på sin planerade 4 veckors sem. Håkan H är sjukskriven augusti månad ut, sedan vet vi inte mer i skrivande stund.

Henry C är alltså fortsatt anställd vikarie, och våra sommarungdomar likaså. Alltså är dagssituationen den att den dagliga verksamheten flyter på som vanligt, men vi har i dag ingen som kan gå in vårt datasystem och göra önskade ändringar och ej häller göra bokningar för höstens upptagningar.

Vi får göra så att bokningar för upptagningar kan göras när Per A kommer tillbaka, den 22 augusti eller om det händer något positivt med Håkan Hs rehabilitering tidigare så får vi ändra på det hela. Många tycker säkert att det blir sent, men om vi ALLA HJÄLPS ÅT med detta så hoppas vi på en bra lösning. För att få en bättre tillgänglighet, kommer vi säkert att göra telefontiderna till hamnen annorlunda under den första veckan Per A är tillbaka, alltså vecka 34. Vi återkommer om detta.

Med förhoppning om förståelse för den uppkomna situationen

För styrelsen

Stig Halldorf

Köp biljett för laddning av elbil

Nu har vi ordnat så att ni som har elbil kan betala för er laddning. Det kostar 50:- per gång. Betalningen kan ni göra i biljetautomaten vid parkeringsbommarna och på vaktkontoret i södra hamnen.  Ligger det ingen biljett i vindrutan på bilen som laddas så kommer vi att dra ut sladden.