Kallelse och dagordning till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Se även förslaget till stadgeändring

Uppdatering 2016-11-24: Extra information årsmötet

När: Måndagen den 5:e december kl 18:30
Var: Kvarnkullen Kungälv
Dagordning:

– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
– Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
– Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
– Behandling av revisorernas berättelse.
– Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
– Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer.
– Beslut om årsavgifter.
– Beslut angående inkomst- och utgiftsstat.
– Val av styrelse enligt stadgarna.
– Val av revisor enligt stadgarna.
– Val av sektionsstyrelser, föreskrivna i §11 första stycket.
– Val av förtroenderåd, tre ledamöter.
– Val av valberedning.
– Övriga val.
– Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
– Beslut om att antaga nya stadgar?
– Beslut om att de som skall byta till en mindre båtplats skall få förtur i byteskön?
– Beslut om Inglasning av verandan?
– Beslut om avgift för hantering av vaggor?
– Beslut om avgifter för uthyrning av 2:a hands plats?
– Räkenskapsår, skall vi ändra så att det ligger ihop med kalenderåret?
– Organisationstankar
– Övriga frågor

 

Varmt välkomna
Styrelsen

 

 

Välkomna till föredrag ”Den gamle den unge och havet”

”DEN UNGE DEN GAMLE OCH HAVET”

Segling över Atlanten

Tur och retur med en Vega

 Den unge Thomas Grahn fick med sig Sven Yrvind på en segling över Atlanten till USA i en Vega år 2007. Året därefter seglade han själv  tillbaka till Europa en ensamsegling på  på 4000 sjömil.

Den 30 juni år 2008 kom han tillbaka hem till Hunnebostrand efter 10 månaders segling och 11000 sjömil År 20013 gav han tillsammans med Sven Yrvind ut en bok om sina äventyr.

”Den unge den gamle och havet”

Thomas kommer att i ord och bild brätta om sina atlantseglingar och även om sina fortsatta seglingar.

 Kom till Nordön Onsdagen den 23 november kl 19.00 och upplev ett intressant och spännande föredrag

Kaffe och macka i pausen

Kostnad: 80 kr

Varmt välkomna med er anmälan till: program@kmsnordon.se.loopiadns.com13038063_o_1-2

Frågor/anmälan:Roger Ring 0705-593406