Hamnen

Nordöns position är  N 57.53.50  E 11.41.50

Södra hamnen

hamns

  • Består av två bassänger som ägs och drivs av föreningen genom grundavgifter, båtplats- och uppläggningsavgifter.
  • Den mindre har ca 100 platser.
  • Den större bassängen har ca 610 platser. 
  • Hamnen invigdes 1978 med tillhörande klubbhus, förrådsbyggnader och mastskjul.
  • Här finns även administrations- och personalutrymme samt truckgarage. 
  • Vintertid rymmer parkeringsplatserna ca 350 upplagda båtar.

Norra hamnen

  • Ägs och drivs av föreningen genom grundavgifter, båtplats- och uppläggningsavgifter.
  • Ca 540 platser. Hamnen invigdes 1985 med klubbhus, förrådsbyggnader och mastskjul.
  • Vintertid rymmer parkeringsplatserna ca 175 upplagda båtar.
  • hamnn