Klubben

KMS är en ideell förening och välkomnar dig som medlem att deltaga i våra olika aktiviteter och kommittéer

Tävlingssektionen ordnar veckoseglingar och kölbåtsseglingar.
Ungdomssektionen ordnar seglingsäventyr, utbildning och träning för barn, ungdomar och gärna vuxna. Båtlivskommittén anordnar fester och klubbträffar av olika slag.
Programkommittén skaffar föredragshållare till olika temakvällar och utbildningar.
Underhåll och Förbättringskommittén skall ta till vara medlemmars tips och förslag som kan genomföras av medlemmar själva. Maila dina förslag till Förslagsbrevlådan