Vaktpass

Nyhet hos KMS – i år kan ni själva boka ert vaktpass för båtsäsongen 2023

Varje båtplatsinnehavare och/eller andrahandshyrare är skyldiga att genomföra en vakttjänstgöring per båtplatsinnehav enligt Avtals och Ordningsföreskrifterna § 6 och Stadgarna § 3.

Enbart medlem över 18 år får gå vakt.

Nu kan du boka ditt vaktpass i Portnet.

Denna möjlighet kommer du att ha mellan 2023-03-08; 00:00 och 2023-03-22; 24:00. Därefter låses de önskade tiderna. De som inte har valt vaktpass kommer att tilldelas ett av KMS.

När du vill boka ett vaktpass i Portnet så går du till rubriken BOKNINGAR och klickar på det gröna fältet SKAPA/ÄNDRA BOKNING. Du hamnar då i menyn ”Välj en kalender för bokning” och där finns ett antal kalendrar att välja mellan. Antalet blir så många i och med att vi har så många olika tillfällen för vaktgången.

När du dubbelklickat på din önskade kalender hamnar du i kalendern där du kan välja vecka eller månadsöversikt. Det finns en liten schackbräda längst upp i mitten. Trycker du på den så får du en översikt över vaktdagar i månaden. Färgen grön anger om det finns flera lediga pass den dagen. Gult om det finns få pass och rött om det är fullbokat.

Nära du fått fram den önskade dagen trycker du på BOKA. Då kommer det upp en ruta med dag och tid och då trycker du på BOKA PASS i kalendern. Ett SMS skickas med den önskade tiden och ”Min bokning” visas i kalendern på din valda tid. Det finns möjlighet att ändra sitt pass under tiden enligt ovan. Det görs genom att klicka på min bokade tid. Då kommer rutan ”Boka pass” upp och där väljer du ”Avboka”. Ditt valda pass blir ledigt och du får välja en ny vakttid 

Namnet på de personer som bokat visas i kalendern.

När alla vaktpass är bokade kommer vaktlistan att finnas i Portnet och skickas i pappersform till dem som inte har mailadress i vårt register.

Detta gäller inte våra funktionärer – de har en egen vaktlista.

Har du frågor kan du kontakta Camilla på 0303-22 57 23 val 3 måndag – torsdag 13:00 – 15:30 eller camilla@kmsnordon.se

Hälsningar KMS