Vaktpass

Registrera ditt vaktpass

Det är obligatoriskt att registrera sig när man går vakt. Gör så här:

  1. När du kommer till klubbhuset så finns en QR-kod på skrivbordet i södra respektive norra klubbstugan
  2. Scanna den med din mobilkamera.
  3. Klicka på länken som dyker upp.
  4. Identifiera dig med Bank-ID.
  5. Du har nu möjlighet att skriva en observation om du vill, sedan trycker du ”Spara” och registreringen är klar.
  6. Om du inte är en av de som är planerade att gå detta pass utan du går för någon annan istället, väljer du efter Bank-ID, klicka på den person i listan du går för.

Klubben vill att du registrerar dig vid ankomst till vaktpasset samt vid avslutat vaktpass.

Boka ert vaktpass för båtsäsongen 2024

Varje båtplatsinnehavare och/eller andrahandshyrare är skyldiga att genomföra en vakttjänstgöring per båtplatsinnehav enligt Avtals och Ordningsföreskrifterna § 6 och Stadgarna § 3.

Enbart medlem över 18 år får gå vakt. Du kan boka ditt vaktpass i Portnet mellan 2024-03-06; 00:00 och 2024-03-17; 24:00. Därefter låses de önskade tiderna. De som inte har valt vaktpass kommer att tilldelas ett av KMS.

När du vill boka ett vaktpass i Portnet så går du till rubriken BOKNINGAR och klickar på det gröna fältet SKAPA/ÄNDRA BOKNING. Du hamnar då i menyn ”Välj en kalender för bokning” och där finns ett antal kalendrar att välja mellan. Antalet blir så många i och med att vi har så många olika tillfällen för vaktgången.

När du dubbelklickat på din önskade kalender hamnar du i kalendern där du kan välja vecka eller månadsöversikt.

Trycker du på den lilla schackbrädan längst upp i mitten så får du en översikt ver vaktdagar i månaden. Färgen grön anger om det finns flera lediga pass den dagen. Gult om det finns få pass och rött om det är fullbokat.

När du fått fram den önskade dagen trycker du på BOKA. Då kommer det upp en ruta med dag och tid och då trycker du på BOKA PASS i kalendern. Ett SMS skickas med den önskade tiden och ”Min bokning” visas i kalendern på din valda tid.

Det har möjlighet att ändra sitt pass under tiden enligt ovan. Det görs genom att klicka på min bokade tid. Då kommer rutan ”Boka pass” upp och där väljer du ”Avboka”. Ditt valda pass blir ledigt och du får välja en ny vakttid.

Namnet på de personer om bokat visas i kalendern.

När alla vaktpass är bokade kommer vaktlistan att finnas i Portnet och skickas i pappersform till dem som inte har mailadress i vårt register.

Har du frågor kan du kontakta Camilla på 0303-22 57 23 val 3 måndag – torsdag 13:00 – 15:30 eller camilla@kmsnordon.se

Hälsningar KMS