Underhåll och förbättring

Underhåll och Förbättringskommittén skall ta till vara medlemmars tips och förslag som kan genomföras av medlemmar själva. Maila dina förslag till Stefan Kumlin som är sammankallande  s.kumlin60@gmail.com