Underhåll och förbättring

Underhåll och Förbättringskommittén skall ta till vara medlemmars tips och förslag som kan genomföras av medlemmar själva. Maila dina förslag till Förslagsbrevlådan eller kontakta Stefan Kumlin som är sammankallande