Styrelsen

Styrelsen är vald att representera KMS Nordön och utgör KMS verkställande organ. Styrelsen förvaltar KMS anläggningar och har ansvaret för dess ekonomi.

E-post till styrelsen: styrelsen@kmsnordon.se

Ordförande: Ronny Eriksson
Vice ordförande: Lars Algården
Kassör: Hans Björk
Sekreterare: Lennart Ring
Vice sekreterare: Anneli Andreasson
Ledamot: Kenneth Andersson
Ledamot: Henrik Nordqvist
Suppleant: Renée Palmnäs

Funktionärslista

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser