Styrelsen

Styrelsen är vald att representera KMS Nordön och utgör KMS verkställande organ. Styrelsen förvaltar KMS anläggningar och har ansvaret för dess ekonomi.

E-post till styrelsen: styrelsen@kmsnordon.se

E-post till Ordförande: ordforande@kmsnordon.se

Ordförande: Ronny Eriksson
Vice ordförande: Mats Ågren
Kassör: Hans Björk
Sekreterare: Anneli Andreasson
Vice sekreterare: Lennart Gustafsson
Ledamot: Kenneth Andersson
Ledamot: Renée Palmnäs
Suppleanter: Kristian Karlsson och Ulrika Lutz

Funktionärslistan ligger numera på Portnet

Årsmöteshandlingar

F.o.m. 2021 ligger årsmöteshandlingar på Portnet

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser