Sjösättning

 

SÅHÄR GÅR DET TILL

Alla helgdagar börjar vi klockan 08:00 och vardagar 09:30, se uppställningsschema. Någon speciell tid för sjösättning kan Du inte beställa. Båtarna tar vi i den ordning de är uppställda. Kom i tid så går det lättare för alla. Det är viktigt att Du kommer den överenskomna sjösättningsdagen. Uteblir Du som båtägare vid beställd sjösättning debiteras Du med 1000 kr. Vilken dag Du skall sjösätta framgår av schemat som finns på hemsidan samt på klubbhusens anslagstavlor eller vad Du kommit överens med hamnkaptenerna om. Är Du tveksam om när Du skall sjösätta, ring Håkan eller Per, de vet. Skulle Du av någon anledning ej kunna sjösätta på den dagen som är bestämt måste Du eller någon annan ändå vara med så vi kan flytta Din båt. Täckningen måste då vara borttagen. Flyttningen kostar 500 kr. Hjälp också till med att flytta Din och grannarnas vagga när Du sjösatt så går allt smidigare.

Med anledning av Coronaviruset

Alla medlemmar som ska sjösätta båtar våren 2020 MÅSTE se till att INGEN närvarar som har den minsta antydan till förkylning eller liknande.
Se även till att barn och personer i riskgrupperna avstår från att vara närvarande vid sjösättningsarbetet.
Under arbetets gång vid sjösättningen så måste ALLA SE till att hålla ett bra avstånd till sina medmänniskor! Så att vi i KMS gör det vi kan för att hålla smittspridningen på minimal nivå.

SÅHÄR GÅR DET TILL

Alla helgdagar börjar vi klockan 08:00 och vardagar 09:30, se uppställningsschema. Någon speciell tid för sjösättning kan Du inte beställa. Båtarna tar vi i den ordning de är uppställda. Kom i tid så går det lättare för alla. Det är viktigt att Du kommer den överenskomna sjösättningsdagen. Uteblir Du som båtägare vid beställd sjösättning debiteras Du med 1000 kr. Vilken dag Du skall sjösätta framgår av schemat som finns på hemsidan samt på klubbhusens anslagstavlor eller vad Du kommit överens med hamnkaptenerna om. Är Du tveksam om när Du skall sjösätta, ring Håkan eller Per, de vet. Skulle Du av någon anledning ej kunna sjösätta på den dagen som är bestämt måste Du eller någon annan ändå vara med så vi kan flytta Din båt. Täckningen måste då vara borttagen. Flyttningen kostar 500 kr. Hjälp också till med att flytta Din och grannarnas vagga när Du sjösatt så går allt smidigare.

PARKERING

Din bil skall Du parkera så att den inte är i vägen för sjösättningsfordonen. Om du långtidsparkerar är det viktigt att du frågar vakterna så du inte står ivägen om du lämnar bilen. Fråga gärna grabbarna, som kör, om råd.

STÄDNING

Städdag anordnas, se anslag för aktuellt datum.

MOBILKRANEN

När du sjösätter med mobilkranen måste ni vara 2 personer för att hålla båten under transporten till kajen.

EFTER SJÖSÄTTNING

Märk din vagga med namn och mobilnr. Passa på och märk Din vagga så Du vet var fören på båten skall vara vid upptagningen. Placera ditt vintermateriel på anvisad plats. OBS ej i naturen!

I Norra hamnen kan du masta om du inte stör sjösättningen. Mastning är ej tillåten i Södra hamnen så länge sjösättning pågår.

PÅMINNELSE S NORRA!

Båtar i kvarter S, norra hamnen, ska vara klara i tid och upptagen båt med truck sjösätts med truck. Tunga lyft ska inte belastas med båtar som trucken klarar av.

Uppställningsschema och Sjösättningstider 2024