Sommarinformation

Vi vill informera om att vi nu har anställt 4 sommarungdomar i vår hamnverksamhet. De skall tjänstgöra i Nordöhamnen, och utföra allehanda arbetsuppgifter. De kommer att vara på plats mellan klockan 9 – 18 på vardagar, och de kommer att arbeta växelvis i två grupper, om 2 i varje grupp.
När Du ringer till hamnen, tänk på att sommarungdomarna inte har till gång till vårt datasystem, vilket innebär att när Du ringer till hamnen på våra telefontider så gäller;
På tiden 08.00 – 09.00 når Du ordinarie hamnkapten och kan då utföra dina båtönskemål som vanligt
På tiden 17.00 – 18.00 svarar någon av våra sommarungdomar, och de kan serva Dig med svar på mer allmänna frågor, dock inte sådant som det måste finnas tillgång till vårt datasystem för att hantera.
Våra sommarungdomar heter Frida, Ylva, Klara och Alma. Vi hälsar dem välkomna till KMS.
VI ÖNSKAR ALLA EN MYCKET BRA SOMMAR

(med en bättre vädersituation än i skrivande stund)

För styrelsen
Stig H

Tråkigt att det finns båtägare som har så dålig betalningsmoral

T   R   Å   K   I  G   T

ATT   DET   FINNS  BÅTÄGARE   SOM   HAR  S Å   DÅLIG

B  E  T  A  L  N  I  N  G  S   M  O   R  A L

Det har under åren förts många diskussioner om ”hur få alla att betala och göra rätt för sig” förts.

Nu har vi ett inpasseringssystem som efter en del ”barnsjukdomar” fungerar bra, och motivet till att systemet finns är att ”ALLA SKALL GÖRA RÄTT FÖR SIG” OCH BETALA FÖR DE TJÄNSTER MAN VILL FÅ I HAMNEN !!!

TYVÄRR har styrelsen uppmärksammat och blivit uppmärksammade på att det förekommer FUSK, vi människor är duktiga på att kringgå och hitta på sätt när vi inte vill betala för oss. TRÅKIGT!!! Tänk på att det drabbar andra klubbmedlemmar!

Vi får inte glömma att VI TILLSAMMANS ÄGER vår fina hamn, det kostar att driva, förbättra och underhålla! ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT!

Det betyder i klartext att finns de båtägare som inte gör rätt för sig låter man andra betala, man lurar i princip båtgrannen. TÄNK TILL!

Vi hör synpunkter om än det en än det andra, vilket är bra att allt ”kommer på bordet”. Nu finns det uppsatt ”förslagslådor” i båda klubbhusen. Skriv Dina synpunkter, lägg i lådan så får vi i styrelsen synpunkterna på pränt, det blir lättare att hantera då.

TILL SIST, GÖR RÄTT FÖR DIG NÄR DU VILL FÅ TJÄNSTER I VÅR FINA HAMN

 

GLAD MIDSOMMAR

För styrelsen

Stig H

Västkustens Båtförbund erbjuder kajakpaddling för ungdomar

kajak

Söndagen 10 juli eller lördagen 30 juli mellan kl 9-18 får ungdomarna prova på att paddla Kajak. Det ingår 3 tim + 1 tim med instruktör.
Detta är kostnadsfritt för ungdomar, (barn och barnbarn), i VBF-anslutna båtklubbar. VBF bjuder på kursavgiften.
Flytväst, Våtskor, Paddelhandskar, Kapell mm ingår.
Det finns 9 singelkajaker + 1 dubbelkajak.
Under dagen finns möjlighet till sol och bad.

Alla instruktörer har kvalificerade utbildningar både inom ledarskap, skeppar-examen och som kajakinstruktörer.

Medtag gärna matsäck för en dag.
Öckerö Kajakcenter finns på Öckerö, vid Hälsöbron.
Gå gärna in på http://www.beta.ockerobatsallskap.se/ för mer information.

Anmälan snarast till Birgitta Jacobsson 0707/310233 eller bittan04@gmail.com
Varmt Välkomna
VÄSTKUSTENS BÅTFÖRBUND /Birgitta

Sten Ekholm har lämnat oss!

Sten Ekholm fd styrelseledamoten i KMS har avlidit i sitt hem den 1 juni. Sten skulle i juli ha fyllt 90 år.
Sten har under många år varit aktiv i KMS, bl.a. när Norra hamnen byggdes, då hans stora kunskaper om energin och kraften i vind och vågor kom till stor nytta. Under 1980- och 1990-talet var Sten en uppskattad medlem i styrelsen och kom att ha stort inflytande på KMS utveckling under denna turbulenta tid. Sten var något så ovanligt som både seglare och motorbåtsägare i en Contrast 36:a resp. Nimbus. Under många år var Sten, KMS representant i VBF/SBU.
Sten var med och arrangerade flera vetenskapliga expeditioner till Arktis, något som han vid flera tillfällen berättade om för intresserade KMS:are, ute på Nordön.
Sten Ekholm var en uppskattad KMS-profil på Nordön och vi är många som kommer att sakna honom!

 

Lennart Ring

Öppna bommar

Trafikbommarna måste hållas öppna på grund av att betalkorten som de betalande får för att öppna respektive bom inte lämnas tillbaks efter användandet. Vi har beställt nya kort men leverantören har inte levererat dem så snabbt som de lovat. Vi hoppas att vi får dem i början av nästa vecka. Vi har dessutom beställt kort med ett tryck som talar om att det tillhör KMS Nordön och att det skall lämnas tillbaks vid utfarten.

Segrare Nordön Race 2016

Årets upplaga av Nordön Race är avgjord och segrare är

X79 Margaux från Björlanda Kile Segelsällskap

Bestättning:

Per Algotsson (Skeppare)

Magnus Witting (bild)

Linus Edberg

Olof Ekdahl

Bild på en fjärdedel av besättningen
Bild på en fjärdedel av besättningen

Till alla sommarglada KMS:are

Några av styrelsemedlemmarna och en av våra hamnkaptener, har nu genomfört en underhållsrond i våra hamnar. Det kan konstateras att det finns en del saker som skall åtgärdas och som hamnar under rubriken ”löpande underhåll”. En del åtgärder får planeras för att genomföras senare, dock i någorlunda närtid.

Vi hittade också saker som vi anser ligger på var och en att tillse, vi är en förening som drivs ideellt vilket gör att vi alla måste hjälpas åt. Följande saker vill vi att Du som känner Dig berörd av hjälper till att åtgärda;

  • Skrotvaggor uppställda på yttre P-platsen skall bortforslas av ägaren, om inte får hamnen bortforsla på ägarens bekostnad
  • Båtvagnar, trailers, sjösättningsvagnar står inkörda lite här och där. Märk dem med namn och samråd med hamnkaptenerna om var de skall stå. De skall inte stå i skogen!
  • När Du använder våra Miljöstationer, var snäll och använd befintliga kärl för avsedd vätska, ställ inte in hinkar med spillolja/glykol od. på golvet. Det samma gäller batterier och annat som hamnar lite här o där. Ställ/lägg sakerna där de skall vara!
  • I jolleställen ligger det båtar, som det förefaller vara länge sedan de var i sjön, behöver båtarna ligga där? Andra kanske vill använda jolleställen.
  • I mastskjulen ligger master och annat som är omärkt, dammigt och förefaller vara länge sedan det var använt. Märk dina tillhörigheter i mastskjulen med namn, det som saknar namn lägger vi utanför skjulen den 1 aug. i år.

För övrigt vill vi framhålla:

När Du säljer Din båtplats eller lämnar Din båtplats till andrahandsuthyrning är det viktigt att lämna tillbaka nycklar och nyckeltaggar till hamnkaptenerna.

Har Du lämnat Din båtplats för andrahandsuthyrning, och det inte skulle gå att hyra ut den i andra hand, så utgår ordinarie sommaravgift till båtplatsägaren.

Mindre båtplatser kan vara svåra att hyra ut!

Det är ett antal båtplatsägare som har hyrt ut sin båtplats i andra hand under många år, medan det står många i kö för att få köpa sig en båtplats. Vi är medvetna om att det under åren har provats olika regelverk för att komma till rätta med detta. Bland annat har det funnits treårsregler o.d. I denna stund så är det som det är. Vi i styrelsen ber Dig som är i denna situation och som kanske inte har några båttankar för framtiden att tänka till.

Hoppas nu att Du inte upplever detta som massa pekpinnar utan vi vill bara be Er medlemmar om att hjälpa till med att hålla våra fina hamnar i det skick vi alla vill att de skall vara!

Vi önskar alla en BRA SOMMAR med MYCKET BRA BÅTLIV!!!

För styrelsen

Stig H