Stadgar, avtals- och ordningsföreskrifter

Här har vi samlat dokument som är relevanta för hamnens drift och verksamhet.

2023-11-01:

Vi har gjort vissa justeringar i våra Avtals- och Ordningsföreskrifter (se länk nedan).

Justeringarna avser:

  • 6 Vakttjänst
  • 8 Bestämmelser vid användning av elektricitet
  • 9 Båtstorleksbegränsningar på Nordön

Under hösten har våra hamnplaner sopats och vi vill påminna om att det är förbjudet att torrslipa eller blästra botten på båten. Det är inte heller tillåtet att skrapa botten på båten utan att ha täckt marken för uppsamling av färgrester enligt §4. Detta enligt krav från våra myndigheter.

Önskar alla en fin höst!

Med vänliga hälsningar KMS Styrelse

Stadgar

Avtals och ordningsföreskrifter

Köregler: Se paragraf 11 i Avtals och Ordningsföreskrifter.