Gäst

KMS Nordön välkomnar gästbåtar till en lugn och trygg hamn!

Vi har storleksbegränsningar på de båtar som befinner sig i vår hamn, de får vara max 12 meter långa och 4 meter breda. Gästhamnen har inga fasta platser utan det varierar då våra båtplatsägare lämnar sina platser till KMS förfogande som gästplats när de själva åker ut på semester. Väljer ni att besöka vår hamn kommer ni bli anvisade en plats av vår hamnpersonal eller av medlemmar som går vakt.

PRISER

Gästplatsavgift                                         200 kr, oavsett medlem eller ej.

Tvättmaskin, 3 timmar                             60 kr

SERVICE

 • El och vatten ingår i gästplatsavgiften och finns på alla bryggor
 • Dusch och toalett ingår i gästplatsavgiften och finns i våra klubbhus.
 • Tvättmaskin och torktumlare finner du i vår tvättstuga, pris enligt prislista.
 • Diskmöjligheter finns i våra klubbhus.
 • Miljöstation för sortering av brännbartavfall samt glas finns i båda våra hamnar.
 • Septitanksug finns i båda våra hamnar.
 • Grillplatser finns.
 • Bandplats och sandstrand finns.

BRAND OCH BÅTSÄKERHET

 • För din och andras säkerhet ber vi dig följa KMS Nordöns brandföreskrifter. Hamnpersonal och Hamnvakter har rätt att avhysa båtgästen om följande föreskrifter inte följs.
 • Kontrollera brandsäkerheten i din egen båt dagligen.
 • Släckutrustning finner du i klubbhusen, miljöstationerna, på alla bryggor samt i mastskjulen. Hamnpersonal och Hamnvakter har tillgång till all släckutrustning.
 • Hamnvakterna går dagligen en brandrond för att säkerställa säkerheten i hamnen.
 • Kontrollera alltid gasolkök eller annan brandfarlig utrustning och visa stor försiktighet med användandet av dessa vid vistelse inom hamnområdet. Vid byte av gasolflaskor- kontrollera kopplingarna.
 • Var noga med att släcka lampor, levande ljus o.s.v,
 • Det är förbjudet att grilla på båten och bryggor. Grilla gärna på våra anvisade gillplatser.

 

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Nödsituation                                         112

Kustbevakningen                               031-726 90 00

Polis                                                         114 14

 

 

insegling
Klicka för att förstora