Program

Programkommittén ordnar föredrag, temakvällar och utbildningar.

Förarintyg, kurstart 2024-02-05

Kustskepparen, kursstart 2024-02-06

SRC VHF Certifikat, kursdag 2023-03-23

UTBILDNING i FÖRARINTYG VÅREN 2024

Ett Förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. Kursen avslutas med en skrivning för NFB:s Förarintyg.

Lärare utbildning Per Hogström Tel 0733 195512  per.hogstrom@gmail.com

Upplägg: start Måndag den 5/2 12/2 26/2 4/3 11/3 kl 18-21

Examination 18/3 och möjlighet till dagpraktik vid tid enligt ök

Plats: Nordön södra klubbhuset kom i god tid så stör vi inte utbildningen

Max 8 min 5pers

Räkna med att det blir hemmaplugg

Material: Kursbok Kurs och Bäring

Övningsbok till  Kurs och Bäring
Övningssjökort Förarintyg 931/9313
Passare
Transportör
Lång linjal

(Blyertspenna, gummi, papper tillhandahålls)

Är det något du saknar ovan köper du vid första lektionen.

Vi kommer att använda det uppräknade första gången så, viktigt! tag med det du redan har!

Kursavgift 1000kr/pp + material (se nedan), 3 timmar dagpraktik 895 och examinator 625

Kursavgiften betalas via swish 123 355 54 97 en vecka innan kursstart! Ange ditt namn och vilken kurs.

Material betalas via swish vid första kurstillfället

Ev praktik betalas enligt separat anvisning

Examinator betalas via swish vid provtillfället

Välkomna Per 0733 195512

ANMÄLAN TILL  program@kmsnordon.se

Priser Material

Förarintyg:

Kursbok 295

Övningsbok 120

Sjökort 931/9313   85

Transportör 75

Lång linjal 65

Passare 70

Paketpris för allt material Förarintyg 650

Paketpris för bestick (Transportör, Lång linjal och Passare) 180

UTBILNING KUSTSKEPPAREN VÅREN 2024

Under kursen kommer du bl.a. få lära dig att navigera med hjälp av sjökort både inom- och utomskärs och med hänsyn till missvisning, deviation, avdrift och ström samt navigera efter fyrar och att utföra positions och deviationsbestämning och mycket mer.

Lärare utbildning Bernt Eklund Tel 0709 281606  bernt.eklund1@gmail.com

Upplägg: start Tisd den 6/2 13/2 20/2 27/2 5/3 kl 18:00-21:30 Examination 12/3 och möjlighet till mörkerpraktik vid tid enligt ök

Plats: Nordön södra klubbhuset kom i god tid så stör vi inte utbildningen

Max 8 min 5 pers

Räkna med att det blir hemmaplugg.

Material: Kursbok Kurs och Bäring

Övningsbok till Kurs och Bäring

Kort 1
Övningssjökort Förarintyg 931/9313 samt Övningskort Kustskepparen 93
Passare
Transportör
Lång linjal

(Blyertspenna, gummi, papper tillhandahålls)

Är det något du saknar ovan köper du vid första lektionen.

Vi kommer att använda det uppräknade första gången så, viktigt! tag med det du redan har

Kursavgift 1550kr/pp + material (se nedan), 3 tim mörkerpraktik 895 och examinator 625

Kursavgiften betalas via swish 123 355 54 97 en vecka innan kursstart! Ange ditt namn och vilken kurs.

Material betalas via swish vid första kurstillfället

Ev praktik betalas enligt separat anvisning

Examinator betalas via swish vid provtillfället

Välkomna Bernt 0709-281606

ANMÄLAN TILL program@kmsnordon.se

Priser Material

Förarintyg:

Kursbok 295

Övningsbok 120

Sjökort 931/9313   85

Transportör 75

Lång linjal 65

Passare 70

Paketpris för allt material Förarintyg 650

Paketpris för bestick (Transportör, Lång linjal och Passare) 180

Kustskeppare (om ni redan har material Förarintyg):

Kort 1   110

Sjökort 93/61   85

Paketpris för material Kustskeppare 180

UTBILNING SRC – VHF KMS VÅREN 2024

VHF-radio är en bra försäkring till havs och ett kul redskap i vardagen.

För att få använda din VHF-radio krävs att du har det internationella SRC/VHF-certifikatet.

Kursen innehåller praktiska övningar med nöd-, il- och varningsanrop samt bokstavering.

Vi går igenom trafikteknik, GMDSS/DSC och hur sjöräddning är organiserad i Sverige och

utomlands. Alla får testa att göra riktiga anrop. Kursen följer NFB:s kursplan och avslutas

med uppskrivning för certifikatet.

Lärare utbildning Bernt Eklund Tel 0709 281606  bernt.eklund1@gmail.com

Upplägg: Dagskurs lördagen den 23/3 kl 09:00-17:00 Vi avslutar dagen med examination

Plats: Nordön södra klubbhuset kom i god tid så stör vi inte utbildningen

Max 8 min 5 pers

Du bör ha läst igenom kursboken före kursdagen.

Material: Kursbok VHF

Kursavgift 750kr/pp + kursboken 200 och examinator 625

Kursavgiften betalas via swish 123 355 54 97 en vecka innan kursstart! Ange ditt namn och vilken kurs.

Material betalas via swish vid första kurstillfället

Examinator betalas via swish vid provtillfället

Välkomna Bernt 0709-281606

ANMÄLAN TILL program@kmsnordon.se