KMS Nordön

_____________________________________________

KMS Nordön ligger mycket naturskönt mitt i södra Bohusläns övärld med ett stort antal goda naturhamnar inom kort avstånd.

Det är också nära till flera fiskelägen som Dyrön, Åstol, Rönnäng, Klädesholmen och Skärhamn.

KMS Nordön är en ideell förening med ca 2000 medlemmar med ett rikt engagemang.

Fem nautiska mil västerut ligger Marstrand med många seklers rik historia som handelsstad med sevärdheter som Carlstens fästning och en vacker trähusstad. Marstrand är segelsportens idrottsplats med flera internationella regattor.

Nyheter

Vi behöver din hjälp!

Vi behöver hjälp med ideellt arbete!

Som ni vet ska vi starta tillbyggnaden av klubbhuset i höst.

Det betyder att den paviljong våra hamnkaptener sitter i ska rivas och det är där er hjälp behövs.

Arbetet ska vara klart senast 15 september för att ge plats åt schaktningsarbetet som startar strax därpå. Vi beräknar att jobbet tar ca 4 dagar med ett 3-4 man per dag med start ca 1 september beroende på när det passar. Det rivna lastas i containers och fraktas bort.

Anmälan om medverkan om antal timmar du kan ställa upp med och vilka dagar under perioden 1-15 september du kan medverka, sker via mejl till ordforande@kmsnordon.se

Tack på förhand

Styrelsen

P-kort och dekal

I samband med utskick av parkeringskorten har även dekalen för din båt bipackats.

Om du INTE har fått dekalen i försändelsen och har båtplats så var snäll hör av dig till Camilla på camilla@kmsnordon.se eller ring så löser hon det

Gästplatser

Semestertider närmar sig med stormsteg och därmed många gästande båtar.

Vi vill påminna om att om du lämnar din båtplats mer än en vecka är du skyldig att överlämna platsen till KMS för att kunna användas som gästplats. Att kunna erbjuda gästande båtar en plats är en viktig del av vår verksamhet och image.

Betalning via Swish-nummer:

Vi är numera kontantlösa på KMS, men det går utmärkt att använda

Swish nr 123 355 5497 för betalning (gäller även t.ex. glass)

Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken,

Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Swedbank

och Sparbankerna.

Rensa fisk på bryggorna

När man varit ute och fiskat så rensar man ofta fisken på bryggan och drar då till sig flockar av måsar, som naturligtvis lämnar ett och annat efter sig på kapellen när de flyger över båtarna i hamnen. Vi kan inte förbjuda att rensa fisk i hamnen, men vi vädjar till de det berör att ta hänsyn till andra båtägare och rensa fisken på annat ställe. Det bidrar till en bättre stämning i hamnen

Extra medlemsmöte/Vårmöte 9 maj

Den 9 maj kl 18.30 är du välkommen till Havshotellet i Marstrand

Vi startar med ett extramöte för att direkt därefter ha ett traditionellt vårmöte, vi har följande agenda:

Extramötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om extramötet utlysts i behörig ordning
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut angående tillbyggnad av klubbhus i södra hamnen
 8. Stadgeändring, ändra datum för medlemsinbetalningExtramötet

Vårmötet

 1. Presentation av medlemsenkäten hösten 2021
 2. Kommittéerna presenterar sin verksamhet
 3. Mötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Öppet Hus söndag 24 april

På söndag 24 april kl. 10-14 har vi Öppet Hus i klubbstugan i Södra hamnen där vi närmare presenterar den planerade tillbyggnaden av klubbhuset i Södra hamnen.

Vi kommer att ha en ”miniutställning” där projektet presenteras närmare och det finns personal på plats som förhoppningsvis kan svara på dina frågor – t tillfället i akt!

Därefter kommer vi på extramötet den 9 maj kl. 18.30 fatta beslut om bygget ska genomföras eller inte, det blir alltså ingen diskussion om dess omfattning, layout etc., de frågor som finns ska vara utredda vid det laget

Nya regler för kranen i södra hamnen

Möten under våren

Under våren har vi två viktiga mötestider, det är dels den 24 april kl. 10-14 då vi har Öppet Hus i klubbhuset i Södra hamnen. Då kommer vi att ha en miniutställning där vi presenterar tillbyggnaden av klubbhuset. På plats har vi medlemmar från konsultkommittén samt delar av styrelsen som svarar på dina frågor

Den 9 maj kl 18.30 har vi ett extra medlemsmöte/vårmöte på Havshotellet i Marstrand. Under extramötet kommer vi bl.a. att fatta beslut om tillbyggnaden av klubbhuset.

Välkomna!

Årsmötet

I morgon tisdag har vi årsmöte på Havshotellet i Marstrand. Ni har alla fått Kallelse, Dagordning och Årsberättelse i utskick.

Tänk på att vi kräver giltigt Covidpass för att deltaga, vi har dessutom valt en lokal med gott om utrymme så vi sitter på varannan plats i biosittning.

Ta med Verksamhetsberättelsen då vi inte kommer att läsa upp all text från styrelse eller de olika kommittéerna.

Väl mött på Havshotellet i Marstrand kl. 18.30

Välkomna!