KMS arrangerar kvalseglingen i allsvenskan den 20-22 oktober 2017

Den 20-22 oktober då KMS skall arrangera kvalseglingen i allsvenskan inför 2018. Det kommer att finnas mycket folk och bilar i hamnen helgen den 20-22. Inseglingen till norra hamnen måste passeras enligt anvisning av våra KMS funktionärer i bevakningsbåtar på banan.

Det kan bli som mest 18 st klubblag från hela Sverige som kommer. Mest troligt är att det blir ca 10st. Totalt kan det bli ca 100 personer som kommer.

Vi är ca 20st från KMS som arbetar med detta. Seglarförbundet kommer med ca 12 st personer. Tävlingsledare, organisatörer, speaker, domare, mekaniker, it tekniker, filmare mm. Man skall kunna följa seglingarna på en bildskärm med exakta positioner. Detta kan också följas direkt på nätet. Förutom 6 st J70 båtar kommer det att finnas 4-6 st ribbåtar, startbåt och några vanliga styrpulpet båtar på banan.

Seglingarna kommer att kunna ses från Norra hamnen. Den östra pontonbryggan kommer att disponeras för besättning byten mm. Speakern kommer att finnas i huset (grillplats i norra hamnen) där vi sätter upp ett tält. Seglare och funktionärer kommer att samlas och äta i det stora klubbhuset i södra hamnen.

Mer info: http://www.svensksegling.se/Kappsegling/Nyheter/2017/tachansenkvalatillallsvenskansegling2018/