SSRS Rörö besöker Nordön 2 september

På fredag den 2 september i samband med grillfesten kommer SSRS Rörö med Märtha Collin till södra hamnen kl 18 för att hämta ca 110 insamlade säckar med tomburkar. Vi hjälps gemensamt åt att lasta ombord på båten. SSRS Rörö vill passa på att tacka KMS Nordön för deras stöd och bjuder även alla intresserade ombord för en pratstund eller bara ett besök på båten.

KMS UFK /Stefan Kumlin

Bildresultat för ssrs rörö märta collin

Inköpsrutiner

Du som är medlem i någon kommitté, eller av annan anledning, skall göra t ex materialinköp, SKALL kontakta hamnkaptenerna, för att följa bestämd rutin på hur inköp skall genomföras. Glöm inte att lämna påskriven följesedel, med namn och vad inköpet skall användas till, till våra hamnkaptener. Det kommer in fakturor som är svåra att härleda, inte bra!
För styrelsen
Stig H

Inventering av mastfråd – alla berörs!

Nu har vi inventerat vad som finns i våra mastförråd. Anledningen är att det finns en långt framskriden planering på en utbyggnad, detta på grund av att det är trångt. Det visar sig att det finns både det ena och andra, bland annat sådant som inte skall vara i mastförråden. Det finns master/bommar som inte är märkta, samt märkta som ser ut att vara länge sedan de varit använda. Flera master tillhör säkert ”båtar på land” och några båtar i vattnet som är omastade, men ändå… Det känns inte bra att planera för utbyggnad samtidigt som mastförråden används som upplagsplats för felaktigt/omärkt material.
Det finns 22 st omärkta master
Det finns 43 st märkta master, många dammiga, inte använda på länge?
De 22 omärkta är nu, av hamnpersonal, märkta med röd lapp och de kommer snart att bäras ut och placeras på mastförrådens utsida.
De 43 märkta, som inte passar med någon upplagd båtägare kommer vi telefonleds ta kontakt med för att se vad som skall gälla.
Vet Du med dig att Du är berörd av detta ta gärna kontakt med våra hamnkaptener.

För styrelsen
Stig H

Tillbaka till normal bemanning

Våra hamnkaptener är åter i tjänst.
Per A är tillbaka efter semester och Håkan H återgår snart till 100%  efter sjukskrivning. Detta innebär att telefontider och annat återgår till det normala igen från och med  måndag  29  augusti.

För styrelsen
Stig H

Bokning av upptagningstider

Glädjande så är vår hamnkapten Håkan H nu är åter i tjänst. Han börjar med att arbeta halvtid, och då enbart med administrativa arbetsuppgifter. Detta innebär att Håkan tar emot beställning/bokning av upptagningstider mm per telefon eller i besök i hamnen. Håkan svarar på telefon mellan kl 08.00 – 11.00 på kommande vardagar. Henry C ansvarar för de praktiska arbetsuppgifterna. Detta gäller tills vidare.

För styrelsen

Stig H