SSRS insamlingen gör vinteruppehåll

SSRS insamlingen gör vinteruppehåll.
Eftersom vi fått problem med skadedjur i hamnområdet avslutar vi SSRS insamlingen av alu-burkar och PET flaskor under vintersäsongen.
Vi kommer därför att plocka bort alla insamlingstunnor fram till våren då vi återupptar insamlingen.
SSRS Rörö tackar KMS Nordöns medlemmar för 2017 års insamlingsbidrag om ca 30 000 sek, vilket klart överstiger alla tidigare års insamlingsresultat.

/KMS UFK

Kommande årsmöte

Inför vårt kommande årsmöte vill styrelsen informera om att det kommer att veckas förslag på att det skall införas en avgift på 1000:- /säsong för att hyra ut sin båtplats i andra hand. Hur och varför styrelsen väcker detta förslag  redovisas på årsmötet.

Tidigare väckt förslag på att ändra bokföringsår till kalenderår, har styrelsen beslutat att dra tillbaka.

Under året har alla medlemmar, ca 40 st, som uteblivit från sin tilldelade vakt- tjänst, fått ett brev som beskriver vilka ordningsregler KMS har. Styrelsen föreslår att om detta återupprepas av medlemmen, skall det ifrågasättas om vederbörande har rätt till någon båtplats.

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTET

Styrelsen

NY MEDARBETARE

I dag, den 15 nov, hälsar vi vår nya medarbetare

CAROLINE ERLINGFORS

VARMT VÄLKOMMEN som vår nya medarbetare,

CAROLINE skall i huvudsak arbeta med administrativa

arbetsuppgifter. CAROLINE har tidigare arbetat på bl a

hamnkontoret i Stenungsunds kommun, hon kommer

till att börja med arbeta måndag, tisdag och onsdagar.

Styrelsen återkommer med vidare information vartefter

CAROLINE kommer in i vår verksamhet.

VÄLKOMMEN till DIN nya arbetsplats CAROLINE

Styrelsen gm

Stig H