Byggprojekt i Norra Hamnen

Vi har handlat upp två byggnationer av företaget A Tellestams Byggnads AB. Det ena är ett nytt miljöhus och det andra är förlängning av mastförrådet.

Miljöhuset skall placeras där den gröna containern för miljöfarligt avfall. Den blir uppdelad i två delar, den ena för miljö farliga ämnen på samma sätt som miljöhuset i södra hamnen och den andra delen för torra fraktioner. Det kommer att vara två portar en för varje del. Sopcontainern som finns nu kommer att finnas kvar på samma ställe. På grund av brandskyddskrav kommer mastförrådets södra gavel att kläs med brandhärdigt material och dörrarna kommer att täckas och kommer inte att finnas kvar. Byggstart blir efter den 22 maj.

Den befintliga miljöstationen och sopcontainern kommer att flyttas för att ge plats för byggaren. Detta kommer att ta en del parkeringsplatser.

Mastförrådsförlängningen kommer göras norrut mot klubbhuset och blir 6 m. Det är de tre mittskeppen som förlängs. Det gör att 15m långa master kan läggas efter varandra. Längre master får enbart läggas i de yttre skeppen. Det kommer inte att vara tillåtet att hänga eller lägga något i eller på takstolarna.

Byggstart för mastförrådet är den 22 maj och efter den dagen är mastförrådet inte tillgängligt för medlemmar. Möjligen kan man komma åt masterna söder ifrån utom för det skeppet som ligger längst öster ut.

OBS!! Se till att ta ut era master före den 22 maj.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och då avsikten är att det skall var till nytta för er medlemmar.

Vår hamnkapten Håkan Hellström är platsansvarig om ni har några frågor.

Hälsningar Björn Ranås

Passagesystem på Nordön snart driftsatt

För 3 år sedan togs ett beslut i styrelsen om att installera en skjutgrind vid huvudinfarten och bommar på vissa platser för att få betalt via en kontokortsautomat för tjänster i hamnen, så som parkering, sjö- och torrsättning av båtar och andra avgifter.

Detta innebär att det krävs en tagg för att komma in med bil på parkeringen. Se till att du som båtplatsinnehavare hämtat ut din tagg!

karta
Skjutgrinden har varit i drift sedan hösten 2014 och har efter vissa uppstarts problem fungerat bra, och som vi förstår, till medlemmarnas glädje. Antalet stölder under vintern har som vi vet upphört.
Bommarna är till för att begränsa obehöriga att komma in i hamnen under sommarsäsongen och för att få betalt för de en del av de tjänster som vi tillhandahåller. Installationen gjordes förra året och så kommer de att tas i drift nu under våren. Bommarna har varit funktionsdugliga sedan installationen men betalautomaten innehöll inte de funktioner som vi har beskrivit i vår förfrågan och i leverantörens offert. Detta avslöjades först när vi skulle starta upp anläggningen förra våren. Nu har vi blivit lovade att de slutliga funktionerna kommer på plats den 12 mars. Vi kommer att testa detta och i slutet på mars månad kan anläggningen förhoppningsvis vara i funktion.

Det finns nya elmanövrerade bommar vid huvudentrén för in och utfart samt vid sjösättningsrampen och Barlind. Vid infarten finns även en högbom. De gamla högbommarna bakom skjutgrinden kommer inte att användas.
Båtplatsinnehavare kommer att kunna använda samma taggar som fungerar vid skjutgrinden för att öppna lågbommarna vid in- och utfarten samt vid Barlind. De är märkta med ”taggläsare – båtplatsinnehavare”. Bommen vid sjösättningsrampen kommer bara att kunna öppnas med tagg för de båtägare som ligger vid brygga Y.
Därför är det viktigt att de ordinarie båtplatsinnehavare som inte fått taggar hör av sig till hamnkontoret, så får vi skicka ut dem med post. Vi kan inte aktivera taggar på kontoret. Det är viss leveranstid på dem, men alla som behöver kommer att få före uppstart.
Betalning för att sjö- eller torr sätta båtar vid rampen måste göras i betalautomaten. Har man en tagg så betalar man bara för rampanvändande. De som vill köpa sjösättning av båt vid kaj med lastbil som har kran betalar också i betalautomaten.

Hur gör man då? Jo, det finns ett meny system där man väljer vad man vill köpa. Efter köpet får man ett plastkort som används för att öppna bommarna med. Den som köpt sjösättning aktiverar både låg och högbom vid infarten, det finns två kortläsare för detta vid bommarna, märkta med ”betalkortsläsare – lågbom ” respektive ”betalkortsläsare – högbom” Båda måste aktiveras för att öppna båda bommarna. När sedan bilen som fraktat båten kör ut så öppnar han bommen med att aktivera ”betalkortsläsaren” och efter det återlämnar han kortet i pelaren vid utfarten.
För de som vill parkera gör man på samma sätt. Betala för de antal dagar som man önskar parkera. Man får ett betalkort och kan då köra in. Vid utfart aktiverar man bommen och återlämnar kortet i pelaren.
Alla som köper något i betalautomaten får också ett kvitto på vad man köpt och detta skall kunna visas på begäran av tjänstgörande personal i hamnen. Parkerare skall lägga kvittot i rutan så det går att se betalningen.
Parkeringskort kommer att skickas ut till alla båtplatsinnehavare under våren som skall ligga synligt i fordonet. Detta för att de som köper parkering ställer sig på anvisad gästparkering.
På bildskärmen finns en ruta där man kan se vad som man köpt och hur mycket man köpt för. Därefter stoppar man in sitt bankkort och betalar. Därefter matas betalkortet ut och ett kvitto. Sedan är det bara att åka fram till bommarna och visa sitt betalkort.
Det går även att köpa gästhamnsbiljett här.
Idag har vi ingen högtrycksspolning men vi hoppas att det blir klart i södra hamnen före hösten.
Vi som arbetar med systemet är Jan-Erik Alfredsson och Björn Ranås.