Vid rodret

Stig Halldorf heter jag och jag blev vid årsmötet -15 vald till KMS nya ordförande. Privat är jag sedan snart 50 år gift med Birgitta, har två vuxna barn med familjer som båda är seglarfamiljer. Mitt yrkesliv har varit inom vägsektorn, där jag arbetat med drifts-underhålls-och anläggningsarbeten, sedan mitten av -70 talet tills pensioneringen i ledarroller. Från -90 talets början och framåt, har arbetsuppgifterna varit mycket av att leda förändringsarbete. I privatlivet har jag haft ett antal styrelse- och ordförande-uppdrag.
Jag har varit medlem och båtplatsägare i Nordöhamnen sedan den byggdes, båtar har varit både med segel och ömsom med ”bara” motor.
När jag blev tillfrågad om rollen som ordförande blev det mycket funderande och dialog med valberedningen. Jag har inte tidigare deltagit i styrelsearbetet, har alltså inte KMS styrelsens bakgrund, men jag vill påstå att jag varit med ändå lite i kulisserna, med att under åren varit behjälplig med praktiska frågor.
Min STORA förhoppning är jag tillsammans med styrelsen, engagerade funktionärer och självklart alla klubbmedlemmar driva klubben och dess verksamhet så att ALLA upplever båtlivet på ett trevligt och positivt sätt.
Jag anser det mycket viktigt att löpande drift och underhåll sköts kontinuerligt, att vi i klubben har ett bra grepp på behov och kommande planerbara underhållsbehov, men självklart också vara på alerten när något oförutsett inträffar. Jag har varit i hamnen ett flertal gånger under den gångna hösten/vintern, sett mycket av extremt höga vatten- nivåer, då funderar jag hur påverkar detta framför allt bryggor/bottenförankringar osv? Har den uppfattningen att ”när bygget är klart, ja då börjar underhållsarbetet”.
Jag skriver inget om kommande planerade arbeten, för där är jag inte riktigt påläst, men jag känner mig trygg i den frågan. Vår vice ordförande, Björn Ranås, beskrev vad som är aktuellt, på ett mycket utförligt och bra sätt i föregående KMS-blad Nr 4 -15, BRA information till alla. Låt oss arbeta i den andan.
Min förhoppning är att vi nu ALLA kan hjälpas åt att driva klubben, vår fina hamn, framåt så att så många som möjligt, HELST ALLA, anser att båtlivet är MYCKET BRA!
VÄL MÖTT I BÅTLIVET
Stig Halldorf

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Stig Halldorf