Byggprojekt i Norra Hamnen

Vi har handlat upp två byggnationer av företaget A Tellestams Byggnads AB. Det ena är ett nytt miljöhus och det andra är förlängning av mastförrådet.

Miljöhuset skall placeras där den gröna containern för miljöfarligt avfall. Den blir uppdelad i två delar, den ena för miljö farliga ämnen på samma sätt som miljöhuset i södra hamnen och den andra delen för torra fraktioner. Det kommer att vara två portar en för varje del. Sopcontainern som finns nu kommer att finnas kvar på samma ställe. På grund av brandskyddskrav kommer mastförrådets södra gavel att kläs med brandhärdigt material och dörrarna kommer att täckas och kommer inte att finnas kvar. Byggstart blir efter den 22 maj.

Den befintliga miljöstationen och sopcontainern kommer att flyttas för att ge plats för byggaren. Detta kommer att ta en del parkeringsplatser.

Mastförrådsförlängningen kommer göras norrut mot klubbhuset och blir 6 m. Det är de tre mittskeppen som förlängs. Det gör att 15m långa master kan läggas efter varandra. Längre master får enbart läggas i de yttre skeppen. Det kommer inte att vara tillåtet att hänga eller lägga något i eller på takstolarna.

Byggstart för mastförrådet är den 22 maj och efter den dagen är mastförrådet inte tillgängligt för medlemmar. Möjligen kan man komma åt masterna söder ifrån utom för det skeppet som ligger längst öster ut.

OBS!! Se till att ta ut era master före den 22 maj.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och då avsikten är att det skall var till nytta för er medlemmar.

Vår hamnkapten Håkan Hellström är platsansvarig om ni har några frågor.

Hälsningar Björn Ranås