Arbete på gång i hamnen

Text: Fredrik Karlsson och Björn Ranås

Årsmötet beslutade om en del renoveringar och investeringar under nuvarande kommande år.
S bryggans vågbrytare
En av de största investeringarna är en ny ponton längst ut på S-bryggan i södra hamnen. Den fungerar som vågbrytare men vid vissa vindriktningar kan det ändå gå in hög sjö längs S och A bryggan i södra hamnen. Sommaren 2015 skedde detta samma kväll som räkaftonen anordnades. Detta dokumenterades av en medlem som la upp filmen på vår Facebook grupp, filmen visar att A-bryggan slingrar sig rejält i vågorna och det rycker kraftigt i förtöjningarna.
Den befintliga pontonen var begagnad redan när södra hamnen byggdes och den är byggd som en flytkropp helt i betong. Armeringen rostar sönder och skarven mellan skrov och däck läcker in vatten. Den måste länspumpas ganska ofta för att inte sjunka.
En ny ponton på S-bryggan är planerad att vara längre och djupare. Den fasta delen på S bryggan förlängs och den nya vågbrytaren som blir 3 meter längre än den gamla kommer dessutom att förankras 5 meter längre ut från land. Inloppet kommer därför att krympa till hälften. Fördelen med detta är att vågor inte kommer in i hamnen lika mycket som tidigare. Det gör också att farten på båtarna kommer att dämpas. Räddningsstege kommer även att installeras. På sommaren är det många som utnyttjar bryggan som badbrygga. Ponton och bryggförändring kommer att beställas inom kort och kommer att utföras under våren, förhoppningsvis innan sjösättningarna börjar, lite beroende på isläget.
Reparation av taket på mastskjul
Reparation av taket på mastskjul i norra hamnen har redan utförts. Taket var i väldigt dåligt skick och alla läkt på den tillbyggda delen var tvungna att bytas. Denna gjordes 1997 så det har hållit ganska många år. Det behövde kompletteras med ytterligare rad takpannor för att öka överlappet mellan pannorna. Även en hängränna och stuprör har monterats. Det fanns inte tidigare.
IT-system
En förstudie för att se över vårt interna administrationssystem har inletts. Systemet, 7knop, har byggts upp under en mycket lång tid och innehåller funktioner som är speciellt anpassade för vår hamn och verksamhet. Det innehåller funktioner för fakturering och interagerar med vår redovisningsbyrå, Anwass. Dock kommer inte Anwass kunna erbjuda oss sina tjänster i framtiden och det finns planer på att ta hem de tjänsterna genom att anställa en administratör. Detta föranleder att också se över våra administrativa system och se till att de tillhandahåller de funktioner vi behöver. En del nya funktioner kan också behöva tas fram, exempelvis har årsmötet beslutat att ta fram ett system för bokning av upptagning via hemsidan. Även möjlighet för medlemmar att uppdatera sina kontaktuppgifter via hemsidan är önskvärt. Detta kräver kopplingar mellan hemsidan och det administrativa systemet. Dessa frågor ska förstudien ta fram förslag på lösningar för.
Miljöstation i norra hamnen
Miljöstation i norra hamnen är tänkt att byggas under våren. Samtidigt har vi för avsikt att projektera en förlängning av mastskjulet där. Dagens båtar har fått mycket längre master än när hamnen byggdes. Med en förlängning med c:a 6 meter så hoppas vi att kunna lägga fler master efter varandra.
Förankringen av bryggorna främst i norra hamnen har under förra vintern besiktigats och reparerats. Detta arbete kommer att fortsättas under denna vintersäsong. Det är ett omfattande arbete som görs av en inhyrd dykfirma.