Bokning av upptagningstider

Glädjande så är vår hamnkapten Håkan H nu är åter i tjänst. Han börjar med att arbeta halvtid, och då enbart med administrativa arbetsuppgifter. Detta innebär att Håkan tar emot beställning/bokning av upptagningstider mm per telefon eller i besök i hamnen. Håkan svarar på telefon mellan kl 08.00 – 11.00 på kommande vardagar. Henry C ansvarar för de praktiska arbetsuppgifterna. Detta gäller tills vidare.

För styrelsen

Stig H