Inköpsrutiner

Du som är medlem i någon kommitté, eller av annan anledning, skall göra t ex materialinköp, SKALL kontakta hamnkaptenerna, för att följa bestämd rutin på hur inköp skall genomföras. Glöm inte att lämna påskriven följesedel, med namn och vad inköpet skall användas till, till våra hamnkaptener. Det kommer in fakturor som är svåra att härleda, inte bra!
För styrelsen
Stig H