Inventering av mastfråd – alla berörs!

Nu har vi inventerat vad som finns i våra mastförråd. Anledningen är att det finns en långt framskriden planering på en utbyggnad, detta på grund av att det är trångt. Det visar sig att det finns både det ena och andra, bland annat sådant som inte skall vara i mastförråden. Det finns master/bommar som inte är märkta, samt märkta som ser ut att vara länge sedan de varit använda. Flera master tillhör säkert ”båtar på land” och några båtar i vattnet som är omastade, men ändå… Det känns inte bra att planera för utbyggnad samtidigt som mastförråden används som upplagsplats för felaktigt/omärkt material.
Det finns 22 st omärkta master
Det finns 43 st märkta master, många dammiga, inte använda på länge?
De 22 omärkta är nu, av hamnpersonal, märkta med röd lapp och de kommer snart att bäras ut och placeras på mastförrådens utsida.
De 43 märkta, som inte passar med någon upplagd båtägare kommer vi telefonleds ta kontakt med för att se vad som skall gälla.
Vet Du med dig att Du är berörd av detta ta gärna kontakt med våra hamnkaptener.

För styrelsen
Stig H