VHF UTBILDNING

Programkommittén kommer under hösten att hålla en VHF-utbildnings kurs. Kursen kommer att starta i början
av oktober. Intresseanmälan kan lämnas till program@kmsnordon.se.loopiadns.com eller till Jan Wendin 0730 736333