Utflykt till Lilla Kålviks båtbyggeri

Onsdagen den 5 April 2017 skall vi besöka Lilla Kålviks båtbyggeri och träffa Christina och Johnny. Vi träffas vid
Kungälvs Folkpark kl 18:00 och samåker till varvet, där vi skall vara kl 19:00 anmälan senast den 31 mars 2017 till
program@kmsnordon.se.loopiadns.com eller till Jan Wendin 0730 736333.
Kostnad för Kaffe och fralla samt resa : 50 kr