När du ska in i hamnen – bommar och grindar

Det råder förvirring om vad som gäller när Du skall in i hamnen, men så här är det.

När Du skall in i hamnen med Din normalhöga bil så öppnar Du ev låsta grindar med Din nyckeltagg, går bra dygnet runt.

När Du skall in med högre bil, lastbil för att sjösätta/torrsätta, på egen hand gäller följande;

Vardagar öppet 07.45 – 15.45, kör in och betala på vanligt sätt. Tag kontakt med hamnkaptenerna, så att Ditt planerade lyft inte kolliderar med pågående ”trucklyft”

LÖRDAGAR och SÖNDAGAR fram t o m den 13 nov. finns det dagvakt i hamnen, klockan 09.00 – 16.00.  Vill Du då öppna högbegränsningsbommen, tag kontakt med vakten och låna nyckel till högbommen, öppna och lås sedan efter utfört uppdrag.

VARFÖR högbegränsningsbommen är låst när det inte finns någon bevakning i hamnen är en FÖRSÄKRINGSFRÅGA, SÄKER HAMN.

LYCKA TILL
Stig H