Ny info från styrelsen

Städdag planerad till 9 maj, mer info kommer
Vårmöte planerat till 16 maj Kvarnkullen Kungälv, mer info kommer
Årsmöte planerat till 5 dec Kvarnkullen Kungälv, mer info kommer

När Du planerar att genomföra ett möte/träff och behöver få tillgång till lokal i södra/ norra hamnen, KONTAKTA hamnkaptenerna.

Styrelsen har beslutat att använda HEMSIDAN för att sprida all information.

För att bl a få ut information från styrelsemöten, har beslutats att ordförande gör en ”populärutgåva” efter vart annat genomfört styrelsemöte, som då publiceras här. Vad är på gång, vad har beslutats osv.