Kölsvinskorv

Det blir ofta lite olja i kölsvinet under motorn. Dels läcker en del motorer olja, dels kan det bli spill när man byter oljefilter eller gör andra servicearbeten. Att ta reda på detta oljeblandade vatten är inte alltid så lätt längst ned i kölsvinet. Ett sätt är att använda en kölsvinskorv som suger upp olja, men som inte suger vatten. Denna lägger man i kölsvinet och efter ett tag har man blivit av med oljan. När den har gjort jobbet slänger man kölsvinskorven bland brännbara sopor. Korven kan suga upp ca 1-2 liter olja. För att underlätta för medlemmarna och för att skapa förutsättningar för en bra miljö säljer KMS nu en kölsvinskorv hos hamnvakterna. Denna kostar 50:- Normalt butikspris ca 80:-Korv