Projekt

Här redovisas information om pågående projekt i hamnen.

Verandan vid södra klubbhuset är nu inglasad

Byggprojekt i Norra Hamnen

Vi har handlat upp två byggnationer av företaget A Tellestams Byggnads AB. Det ena är ett nytt miljöhus och det andra är förlängning av mastförrådet. Miljöhuset skall placeras där den gröna containern för miljöfarligt avfall. Den blir uppdelad i två delar, den ena för miljö farliga ämnen på samma sätt som miljöhuset i södra hamnen … Fortsätt läsa ”Byggprojekt i Norra Hamnen”

Städdag 8 maj

Vi har städdag den 8:e maj efter sjösättningarna. Alla som haft båtar på land på Nordön är välkomna att städa efter sjösättningarna. Mycket skräp som samlats på våra uppställningsplatser behöver slängas. Medlemmar från Underhålls och Förbättringskommittén ansvara för städningen.

Passagesystem på Nordön snart driftsatt

För 3 år sedan togs ett beslut i styrelsen om att installera en skjutgrind vid huvudinfarten och bommar på vissa platser för att få betalt via en kontokortsautomat för tjänster i hamnen, så som parkering, sjö- och torrsättning av båtar och andra avgifter. Detta innebär att det krävs en tagg för att komma in med … Fortsätt läsa ”Passagesystem på Nordön snart driftsatt”

Arbete på gång i hamnen

Text: Fredrik Karlsson och Björn Ranås Årsmötet beslutade om en del renoveringar och investeringar under nuvarande kommande år.