Kölsvinskorv

Det blir ofta lite olja i kölsvinet under motorn. Dels läcker en del motorer olja, dels kan det bli spill när man byter oljefilter eller gör andra servicearbeten. Att ta reda på detta oljeblandade vatten är inte alltid så lätt längst ned i kölsvinet. Ett sätt är att använda en kölsvinskorv som suger upp olja, men som inte suger vatten. Denna lägger man i kölsvinet och efter ett tag har man blivit av med oljan. När den har gjort jobbet slänger man kölsvinskorven bland brännbara sopor. Korven kan suga upp ca 1-2 liter olja. För att underlätta för medlemmarna och för att skapa förutsättningar för en bra miljö säljer KMS nu en kölsvinskorv hos hamnvakterna. Denna kostar 50:- Normalt butikspris ca 80:-Korv

Inga färgrester, inga heta arbeten

Vi har fått påpekande från myndigheter att KMS inte på något sätt får sprida färgrester eller slipdamm. Det innebär ett totalt förbud mot blästring i hamnen.
Slipning så att slipdamm blåser iväg är inte heller tillåtet.

Hur gör man då?

Vid borttagning av färg måste marken täckas med t ex presenning och färgresterna läggas i miljöhuset i kärl för färgrester. Ett beprövat sätt är att lägga på färgborttagningsmedel på bottenfärgen och sedan skrapa med färgskrapa.

Blästring är ett bra sätt om man vill ta bort all bottenfärg för att t ex byta bottenfärgstyp. Laglig blästring måste göras i särskild blästerhall som tar hand om såväl all luft som slipdamm och sand. Exempel på företag som utför detta är Alltiallt i Rönnäng och Hönö Röds Lackering.

Heta arbeten får inte ske på uppställningsplatser av brandskäl.
Vi är ålagda detta förbud från räddningstjänsten. OBSERVERA ATT INGA HETA ARBETEN FÅR FÖREKOMMA BLAND BÅTARNA, GÄLLER NATURLIGTVIS ANVÄNDANDE AV ÖPPEN LÅGA!

Heta arbeten är allt där antändningstemperatur uppnås.
Exempel på detta är vinkelslip, svetsning, lödning.