Uppmaning till KMS medlemmar från styrelsen

BÄSTA KMS MEDLEMMAR
Vi kan nu börja summera sommarsäsongen 2016.
Under säsongen har det uppstått händelser som inte är bra, det handlar ytterst om att vara lojal mot KMS, vara lojal mot sina klubbkompisar osv. Vi alla måste vara medvetna om att är vi KMS medlem, eller skall bli KMS medlem, så tar man på sig ett ansvar att följa KLUBBENS STADGAR och inte minst AVTALS- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KMS KLUBBHAMN NORDÖN!!!
Det handlar om att ta ansvar för ordning och reda i hamnområdet
Parkera bilar/fordon på avsedda platser, inte hur som helst på andra ytor
Ta ansvar för sitt material i mastförråd, och andra ställen t ex omärkta båtvagnar i skogen
Betala och göra rätt för sig enligt gällande regelverk
När hamnkaptenernas påpekar att medlemmen skall rätta sig efter vad som gäller i hamnområdet, också ha förståelse för det.
Fullfölja sitt ansvar för vakttjänstgöring, inte bara utebli, göra sig oanträffbar, betala fakturan, och tro att allt är ok. Detta är ett mycket dåligt sätt att uppträda mot såväl KMS, och inte minst sina klubbkompisar!
Styrelsen har den uppfattningen att vi gemensamt har en fin hamn, låt oss ALLA hjälpas åt så att det blir så i framtiden också!
Styrelsen har under året uppmärksammat ovanstående saker, och kommer framgent att behandla uppkomna regelbrott efter vad som står i våra FÖRESKRIFTER. När regelefterlevnad är dålig,  ÄR ETT IFRÅGASÄTTANDE  AV MEDLEMSKAPET i KMS EN FRÅGA SOM KOMMER ATT STÄLLAS. Mister man sitt KMS –medlemskap, mister man också rätten till en båtplats!  
Med andra ord, vi alla KMS MEDLEMMAR bör hjälpas åt med ordning och reda och därmed hålla MEDLEMSFANAN HÖGT !!!
Tyvärr blir detta negativa påpekande, men vi anser att det är ett måste.
För styrelsen
Stig Halldorf