Styrelsen önskar God Jul

STYRELSEN VILL TACKA ALLA MEDLEMMAR OCH PERSONAL FÖR 2016 OCH ÖNSKA

EN GOD JUL

GOTT SLUT PÅ 2016

OCH ETT BRA 2017 MED BLAND ANNAT ETT BRA BÅTLIV

För styrelsen Stig H