Sten Ekholm har lämnat oss!

Sten Ekholm fd styrelseledamoten i KMS har avlidit i sitt hem den 1 juni. Sten skulle i juli ha fyllt 90 år.
Sten har under många år varit aktiv i KMS, bl.a. när Norra hamnen byggdes, då hans stora kunskaper om energin och kraften i vind och vågor kom till stor nytta. Under 1980- och 1990-talet var Sten en uppskattad medlem i styrelsen och kom att ha stort inflytande på KMS utveckling under denna turbulenta tid. Sten var något så ovanligt som både seglare och motorbåtsägare i en Contrast 36:a resp. Nimbus. Under många år var Sten, KMS representant i VBF/SBU.
Sten var med och arrangerade flera vetenskapliga expeditioner till Arktis, något som han vid flera tillfällen berättade om för intresserade KMS:are, ute på Nordön.
Sten Ekholm var en uppskattad KMS-profil på Nordön och vi är många som kommer att sakna honom!

 

Lennart Ring