Sjösäkerhetsutbildning på Öckerö Marina Center

Just du kan bli uttagen till sjösäkerhetsutbildning på

Öckerö Marina Center!

 

Västkustens Båtförbund (VBF) ordnar årligen sjösäkerhetsutbildningar via ÖMC för båtklubbarnas medlemmar. I år har vi två utbildningsomgångar (2017-05-20) höstens datum är ännu ej bestämd.

Utbildningsinnehåll i korthet:

– Akutsjukvård           – Hjärt o Lungräddning,                                                – Hjärtstartare

– Säk. utr ombord       – Brandbekämpning

– Person i vatten         – Nödbloss/raketer

– Gasol ombord          – Utr för nödkommunikation

Utbildningen bekostas av VBF 1250:- (men ifall du blir uttagen, uteblir och ingen reserv hinner kallas in debiteras du 500 kronor).

 

Anmälan

Anmälan via mail till bj@vastkustensbf.se, skriv ditt namn, klubb, tfn, mail adress samt om du vill gå   den 20 maj  eller till hösten. Skriv också ifall du eventuellt kan tänka dig ställa dig på en reservplats.  För mer information kontakta Birgitta Jacobsson, 0707-310233. Sista anmälningsdag för den 20/5 är 17/5-2017