Råd till nya kappseglare

Av seglingsdomare Sten Wiberg.

En kappsegling är en idrottstävling och styrs som sådan av regler, i detta fall kappseglingsreglerna, (KSR). Du har kanske sett regelboken någon gång och då tyckt att KSR verkar svårtillgängliga, omfattande och krångliga. Det har kanske avskräckt dig från att kappsegla. Regler behövs dock. Tävlingar till sjöss innebär större risker än många andra typer av tävlingar. Risker som innebär att det kan bli personskador och materiella skador. Våra redskap är tunga, dyra och ömtåliga. När regelmakarna formulerade KSR tänkte de i första hand på säkerheten, och det är ju för säkerhetens skull som vi måste följa reglerna. Du som vill pröva på kappseglingens tjusning bör börja med att vara med på en segling där du vet att du är välkommen. Förmodligen har du förarbevis och kan därmed de internationella väjningsreglerna. Nedanstående uppmaningar utom punkt 1 är undantag från de internationella sjövägsreglerna. Punkt nummer 8 finns med i KSR men inte i Sten Wibergs förenklade regler KMS har lagt till detta.

  1. Håll uppsikt åt alla håll!
  2. Båt för babords halsar skall hålla undan för båt för styrbords halsar!Din båt seglar för babords halsar om vinden kommer in från vänster (babord).
  3. Lovartsbåt skall hålla undan för läbåt för samma halsar!Om två båtar seglar bredvid varandra så är lovartsbåten den som seglar närmast det håll varifrån vinden kommer. Om du vill segla om en konkurrent i lovart så utsätter du dig för risken att den andra båten lovar. Gör därför alltid en sådan omsegling med stor marginal. Å andra sidan när du seglar i kapp en båt i lä så är du, trots att du är läbåt, skyldig att ge den andra båten gott om plats att hålla undan för dig.
  4. Båt klar akter om skall hålla undan för båt klar för om!Du är klar akter om en båt om du befinner dig akter om en tänkt linje som går tvärs långskeppsriktningen på den andra båten, och som tangerar aktersta punkten på dess skrov eller utrustning i normalt läge.
  5. Båt som byter halsar skall hålla undan och ge annan båt plats och tid att hålla undan!Innan du stagvänder eller gippar så skall du göra det så långt från annan båt så att du inte är i vägen under själva manövern. När sedan manövern är klar och läget är sådant att den andra båten är skyldig att hålla undan så skall du ge god plats och tid så den hinner hålla undan.
  6. Ytterbåt skall ge plats åt innerbåt med överlapp vid märke eller hinder!Vid rundning och vid hinder är reglerna komplicerade. Om du inte kan reglerna, HÅLL UNDAN hellre än att kollision med skador uppstår! Om du närmar dig ett hinder, t ex stranden, tillsammans med en annan båt, ge denna plats att klara hindret! Välj en startplats vid startlinjen där det är lite båtar. Då är det mindre risk för konflikt, och förmodligen gör du en bättre start i fri vind.
  7. 360 graders straff. Om du mot förmodan skulle bryta mot någon regel och att du känner att du vill frita dig från detta snurrar du runt ett varv där du kan finna någon säker plats för denna manöver.
  8. Kom ihåg! Varje båt är skyldig att förhindra kollision!Om du följer ovanstående uppmaningar går du kanske segrande ur leken, och om inte annat går du oskadd ur leken. Efter seglingen vet du att det är roligt att kappsegla. Ännu roligare blir det om du kan reglerna.