Motioner till årsmötet

Styrelsen planerar att genomföra årsmötet som tidigare meddelats till tisdagen den 15 dec. Det är då dags att inkomma med motioner inför mötet. Vi vill få in motioner senast den 15 okt. (enligt stadgarna)Sänd gärna Din motion till:
styrelsen@kmsnordon.se eller till stig.birgitta@hotmail.com
Välkommen med Dina synpunkter/förslag.
För styrelsen, Stig H