Motioner

Vi påminner om att senaste datum för att lämna motioner till årsmötet är 15 oktober, vi uppskattar dock om de sänds innan slutdatum då vi har ett tajt tidsschema.

Ställ motionen till styrelsen, helst via mejl till styrelsen@kmsnordon.se