Medlemsenkäten

Vi vill förtydliga, om det inte framkommit, att enkäten givetvis är anonym. Svaren hamnar i en Excel-fil och är helt avkodade från identifiering av personuppgifter.