Dina adressuppgifter registrerade hos KMS Nordön

  • Den 25 maj i år träder EU´s nya dataskyddsförordning i kraft. PUL ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär bland annat något strängare krav på de som skapar ett personregister. T ex att ge den registrerade möjlighet att lättare se personuppgifterna.
  • Du som har en e-adress registrerad i KMS dataregister, 7KNOP, har nu fått möjlighet att se dina uppgifter i vårt båtförbunds (SBU) register BAS. Eftersom vi sänder adressuppgifter till SBU för att du skall få tidningen ”BÅTLIV” testar vi nu att utnyttja inloggning för KMS medlemmar till BAS.
  • Du kan ej ändra dina uppgifter själv i BAS men genom att gå till Ändra mina uppgifter kan du ändra uppgifter som sedan korrigeras i registren av vår admistratör. Skicka bara om du har verkliga ändringar i adress, telefon eller e-post.
  • Obs: Lägg ej in båtuppgifter i BAS. Våra båtuppgifter finns ej hos SBU ännu. Ser du båtuppgifter i BAS är du även medlem i en annan klubb där din båt är registrerad.
  • Du som EJ har din e-adress i vårt system 7KNOP, e-posta din e-adress till caroline.e@kmsnordon.se så att vi kan ge dig inloggningsuppgifter till BAS.
  • Om frågor kring detta e-posta till rune@eldfageln.se