Öppet Hus söndag 24 april

På söndag 24 april kl. 10-14 har vi Öppet Hus i klubbstugan i Södra hamnen där vi närmare presenterar den planerade tillbyggnaden av klubbhuset i Södra hamnen.

Vi kommer att ha en ”miniutställning” där projektet presenteras närmare och det finns personal på plats som förhoppningsvis kan svara på dina frågor – t tillfället i akt!

Därefter kommer vi på extramötet den 9 maj kl. 18.30 fatta beslut om bygget ska genomföras eller inte, det blir alltså ingen diskussion om dess omfattning, layout etc., de frågor som finns ska vara utredda vid det laget