Nyheter

Båtägare med miljöintresse sökes

Kungälvs kommun har fått s.k. LOVA-bidrag för att användas till en miljövänligare båthantering, vad det innebär ser Du i länkad handling.
Är Du intresserad att ”mäta” Din båt, så finns det ytterligare en länk till en blankett för att göra en anmälan. Är Du intresserad, skriv ut och fyll i blanketten och lämna den till vår administratör, Tina, så samlar hon ihop alla blanketter, för vidare handläggning med Kungälvs kommun. Kan Du inte skriva ut, be Tina om hjälp.
Kommunen söker också några medlemmar som är intresserade av en utbildning på mätinstrument, vad hela proceduren innebär, för att i sin tur kunna hjälpa till med mätningar. Anmäl även detta intresse till Tina.
Jag upplever att man är sent ute, mätningarna kan inte börja förrän 20 april, då vi är i full gång med sjösättningarna, men vi hoppas att Du är positivt inställd till det hela och vill vara med.
Från KMS sida vill framhålla att;
Detta är en frivillig mätning, inget måste idag. Vad framtiden kommer att innebära vet vi inte
Detta skall vara utan kostnad för Dig som båtägare
Har Du tanken att använda den planerade båtbottentvätten, ja då är mätningen ett måste.
Här hittar du information om mätningen.
Här hittar du blanketten.            

Stig H

Info om vakttjänst

Styrelsen anser att medlem som är +70, eller tillhör annan utpekad riskgrupp, INTE skall  utföra vakttjänst.
Du SKALL följa Folkhälsomyndighetens anvisningar/rekommendationer, tänk på att inte umgås i grupp, håll avstånd osv.
Du som går vakt, tillse att Du är helt frisk
Vi kan inte begära att Du, som av kända själ inte kan gå vakt, skall behöva skaffa en ersättare, kan Du så är det helt ok, men inget måste.
Inga sanktioner mot utebliven vakttjänstgöring av kända själ kommer att göras.
Du/Vi skall självklart uppträda på RÄTT sätt. Att vara utomhus rekommenderas, t ex att vara vid Din båt, gå en vaktrond osv.
Målet, i nuläget, är att tillse att klubbhus och mastskjul är tillgängliga för medlem. Det finns andra sysslor också, men det får Du avgöra själv.
Hittar Du/ser Du något galet, skriv på vaktrapporten, så får vi ordna detta under hand. Skriv också, som vanligt, vilka medlemmar som varit vakt vid tillfället.
Vi anser att inga arrangemang i klubbens regi skall genomföras före midsommar 2020. Vi får helt enkelt avvakta utvecklingen i samhället.
NU   MÅSTE   VI   HJÄLPAS   ÅT   !!!

För styrelsen
Stig H

Inställt

Den av redaktionskommittén planerade KMS Konstutställningen 10 – 13 april 2020,som skulle genomföras i klubbhuset i södra hamnen är INSTÄLLD. Orsaken är av förklarliga själ, rådande situationi vårt samhälle. Kommittén återkommer när allt återgått till det normala igen (snart hoppas vi)
För styrelsen
Stig H

Corona och sjösättning

Alla medlemmar som ska sjösätta båtar våren 2020 MÅSTE se till att INGEN närvarar som har den minsta antydan till förkylning eller liknande.
SE även till att barn och personer i riskgrupperna avstår från att vara närvarande vid sjösättningsarbetet.

Under arbetets gång vid sjösättningen så måste ALLA SE till att hålla ett bra avstånd till sina medmänniskor! Så att vi i KMS gör det vi kan för att hålla smittspridningen på minimal nivå.

KMS Styrelse & Sjösättningssektionen genom Hannu Karjalainen

Lojalitet mot klubben

Vid senaste kontrollen av betalning mot förfallodag för utskickade fakturor så är det:
13 fakturor som är ”gamla synder”, inkasso är inkopplad för åtgärder.
229 fakturor är medlemsfakturor som ej betalats mot förfallodatum.
28 fakturor är andrahandsplatser som ej betalats mot förfallodatum.
Det är alltså omfattande belopp som ej kommer in i tid. Vidare medför detta ett helt onödigt arbete för vår administratör.

Så här står det i våra stadgar:
Medlem är skyldig att erlägga av KMS årsmöte fastställda avgifter senast den 1 mars varje år. Medlem som ej har betalat i rätt tid kan, efter styrelsens prövning, uteslutas från KMS.

Styrelsen har beslutat att skarpt följa våra stadgar, om betalning ej sker efter en påminnelse så är det uteslutning som gäller, helt i enlighet med våra stadgar.

För styrelsen
Stig H

Stulna motorer

Tyvärr har fler medlemmar drabbats av stölder, vad vi vet om idag handlar det om 4 st stulna motorer.
Vi diskuterar just nu om att eventuellt förstärka nätet vid infarten, vi undersöker vad det skulle innebära.
Vi har beslutat att förstärka allmänbelysningen vid infartsgrinden, detta kommer ske snarast.

Vi vill också informera er alla om att KMS inte har någon officiell Facebook sida, utan det konto som finns på Facebook har skapats av medlemmar. KMS officiella informationssida är här på hemsidan.

För styrelsen
Stig H

Tyvärr…

Hamnen har drabbats av tjuvar. Det upptäcktes i onsdags eftermiddag att en utombordsmotor på 40hk har stulits. Troligtvis ett nattjobb då vår personal upptäckt att staketet, vid sidan av skjutgrinden, var sönderklippt. Titta gärna till din båt så inget mer har hänt.
– Stig H