Nyheter

Tack!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och personal för 2020 och önska en

GOD JUL OCH GOTT SLUT PÅ 2020

och inte minst

ÖNSKAS ALLA ETT BRA 2021, ett Corona-fritt år där ALLT kan återgå till det normala igen. Inte minst till ett bra båtliv!

För styrelsen,
Stig H

Tips från polisen

Polisen meddelar att det kan finnas en ökad oro för båtmotorstölder och tipsar om en polsk registrerad VW skåpbil som kan vara aktuell. Bilen är beige/silveraktig med kartong för rutorna.

Polisen meddelar även att de hade ett antal båtmotorstölder samma period förra året och ber om att hålla uppsikt och gärna lämna in tips om man ser något misstänksamt.

Årsmöte flyttas

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 så ska man
skjuta upp möten eller genomföra dem digitalt. För Region Västra Götaland finns beslut om lokala allmänna råd som att avstå från att delta i möten och om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor
tillsammans med. Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Med anledning av ovanstående har KMS styrelse beslutat att flytta årsmötet från 2020-12-15 till 2021-03-30. Ny kallelse till årsmötet kommer att skickas ut.
KMS Styrelse

vi byter datasystem

Vi är i färd med att införa ett nytt datasystem, vilket vi informerat om tidigare. Det är mycket arbete med detta, vi arbetar för att det ska gå så friktionsfritt som möjligt, men det är inte så bara…… Bl a så innebär detta att det blir mindre pappersarbete, allt utvecklas. I samband med höstens upptagning så har Du bekräftat att hamnen har rätt mailadress till Dig, och vi kommer att använda den för fakturering till Dig för våra avgifter, allt för att förenkla för vår administration. Vill Du däremot få kommande fakturor på vanligt sätt så skickar Du ett mail till hamnen.
För styrelsen
Lasse N  Stig H