Nyheter

Ungdomssektionen bjuder in till säsongsstart söndag 5/5!

Vi startar säsongen med en dag tillsammans!
1. Vi deltar i Städa Kust som är en del av idrottens miljöorganisation. Vårt uppdrag är att städa fyra små öar vid Gula skären. Samling sker i klubbhuset i Södra hamnen.
2. Efter städning umgås vi och grillar tillsammans i hamnen.
3. Årets första söndagssegling börjar klockan 16.00.
Vi hoppas ni vill vara med oss hela dagen men det går också bra att delta vid bara en av aktiviteterna. Anmälan före 1/5 via evenemang på KMS Nordön Ungdomssektions Facebooksida eller via mail: ungdomssektionen@kmsnordon.se
För övriga frågor, skicka mail till sektionen eller PM till Pernilla Jalvin.
Hoppas vi ses, välkomna!

Information från Styrelsen

Lediga båtplatser
Efter årets tilldelning av andrahandsplatser har vi fortfarande ett par platser lediga till uthyrning, de flesta är av mindre storlek. Har du behov, eller vet någon som vill bli KMS medlem och har behov av plats? Skicka in en ansökan om andrahandsplats, blankett hittar du här!

Kontaktuppgifter
Vi har tyvärr fortsatt behov av att få information om kontaktuppgifter till dig som medlem. Är du osäker om du har rätt telefonnummer, mailadress och/eller postadress, hör av dig till hamnkontoret.

S K Blåljusnyckel
Det har flertal gånger ställts frågor om ”Varför har t ex ambulansen inte nyckel” till vår hamn? Svaret är, att efter ha haft kontakt med ansvariga, ALLA utryckningsfordon som är verksamma i vår kommun ska ha ”utryckningsnycklar” i sina fordon. Dessa nycklar passar i vår infartsgrind samt våra bommar.

Glöm inte planera inför kommande vårmöte! Måndagen den 13 Maj, kl: 18.30, på Kvarnkullen i Kungälv. Dagordningen kommer att presenteras här på hemsidan.

Vi planerar för städkväll, med lite olika innehåll, Torsdagen den 16 Maj. Planering pågår fortfarande och vi återkommer med tid samt övrig information här på hemsidan.

För styrelsen
Stig H

Till alla KMSare

Vår personal är i full fart med att fördela båtplatser till byt- och köpköerna som nuvarande ägare vill sälja.

MEN !

Det är i många fall svårt för personalen att få kontakt med medlemmar, som står i köer för att erhålla en båtplats. Det rings flertal gånger, till det telefonnummer som medlemmen har registrerat, men får i många fall inget svar eller hör hur mottagaren ”knäpper bort” det inkommande samtalet.

Detta resulterar tyvärr i att personalen får skicka mail eller brev och sedan vänta att berörd medlem hör av sig. Det blir ONÖDIGT ARBETSSAMT och också ONÖDIG VÄNTAN på att få ett svar. Vi uppger alltid ett sista datum för att svara på erbjuden plats och kan inte gå vidare i arbetet i köerna förrän berörd medlem har svarat.

Med förhoppning att vi kan hjälpas åt att lösa detta ”enkla” problem. Vi vill också påminna att uppdatera sina kontaktuppgifter om något har ändrats.

För styrelsen

Stig H