Ungdom

Vi vill att fler barn och ungdomar upptäcker hur kul det är att segla jolle och vara på havet!

KMS Ungdomskommitté organiserar olika aktiviteter för att skapa trygghet, gemenskap och bygga självförtroende på vattnet. Verksamheten bedrivs i olika form av seglarträffar och läger där de unga seglarna använder egna båtar eller kommitténs flermansbåtar. Alla är välkomna att prova på! Vi håller till i norra hamnen vid jollerampen och ses varje vecka från vår till höst.

Vi riktar in oss till barn och ungdomar mellan 7-16 år. Man behöver inte ha båtplats i hamnen utan kan ansöka om jollemedlemskap, vilket är öppet för alla.

Är du intresserad att vara med?
Skicka ett mail till jenny.simberg@outlook.com
Följ gärna oss i vår Facebookgrupp ”KMS Nordön Ungdomssektionen”, där håller du dig uppdaterad och kan se inlägg om och från aktiviteterna.

Aktiviteter!
Planeringen för aktiviteter under 2020 pågår fortfarande och information kommer inom kort

Hör av dig!
Kontakta gärna oss i Ungdomskommittén för mer information: jenny.simberg@outlook.com

Kontaktuppgifter till oss funktionärer i Ungdomskommittén hittar du här!