Segrare Nordön Race 2017

Segrare på Nordön Race 2017

Swedestar 370,  STELLA med besättning Lars-Ove Gustafsson, Stefan Persson, Stefan Möller, Christer Magnusson, Yvonne Möller och Tomas Durell. Saknas Ulrika Andersson.

Byte av webhotell och mailserver

KMS Nordön har bytt webhotell och i denna process kan störningar på hemsida och mail uppstå. Väderinformationen uppdateras inte så ofta som vi önskar och vi arbetar på att få detta åtgärdat. Om du upptäcker något annat som inte fungerar så kan du maila till fredrik.ka@gmail.com

 

Söndagsseglingar hela våren

Söndagar kl. 16.00-18.00 från 21 maj-midsommar. Ta med din kompis, barn och barnbarn och era jollar så får ni hjälp att komma ut på vattnet en timme eller två. Vi hittar på olika aktiviteter beroende på vind och deltagare; manöverträning, lägger ut bojar att runda, gör en utflykt och säkerhetsövningar. Ledare och säkerhetsbåt finns på plats och ytterligare vuxna medhjälpare är välkomna både på land och i båt. Vi har gemensam introduktion och eftersnack.

Sjösäkerhetsutbildning på Öckerö Marina Center

Just du kan bli uttagen till sjösäkerhetsutbildning på

Öckerö Marina Center!

 

Västkustens Båtförbund (VBF) ordnar årligen sjösäkerhetsutbildningar via ÖMC för båtklubbarnas medlemmar. I år har vi två utbildningsomgångar (2017-05-20) höstens datum är ännu ej bestämd.

Utbildningsinnehåll i korthet:

– Akutsjukvård           – Hjärt o Lungräddning,                                                – Hjärtstartare

– Säk. utr ombord       – Brandbekämpning

– Person i vatten         – Nödbloss/raketer

– Gasol ombord          – Utr för nödkommunikation

Utbildningen bekostas av VBF 1250:- (men ifall du blir uttagen, uteblir och ingen reserv hinner kallas in debiteras du 500 kronor).

 

Anmälan

Anmälan via mail till bj@vastkustensbf.se, skriv ditt namn, klubb, tfn, mail adress samt om du vill gå   den 20 maj  eller till hösten. Skriv också ifall du eventuellt kan tänka dig ställa dig på en reservplats.  För mer information kontakta Birgitta Jacobsson, 0707-310233. Sista anmälningsdag för den 20/5 är 17/5-2017

Kallelse och dagordning till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Se även förslaget till stadgeändring

Uppdatering 2016-11-24: Extra information årsmötet

När: Måndagen den 5:e december kl 18:30
Var: Kvarnkullen Kungälv
Dagordning:

– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
– Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
– Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
– Behandling av revisorernas berättelse.
– Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
– Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer.
– Beslut om årsavgifter.
– Beslut angående inkomst- och utgiftsstat.
– Val av styrelse enligt stadgarna.
– Val av revisor enligt stadgarna.
– Val av sektionsstyrelser, föreskrivna i §11 första stycket.
– Val av förtroenderåd, tre ledamöter.
– Val av valberedning.
– Övriga val.
– Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
– Beslut om att antaga nya stadgar?
– Beslut om att de som skall byta till en mindre båtplats skall få förtur i byteskön?
– Beslut om Inglasning av verandan?
– Beslut om avgift för hantering av vaggor?
– Beslut om avgifter för uthyrning av 2:a hands plats?
– Räkenskapsår, skall vi ändra så att det ligger ihop med kalenderåret?
– Organisationstankar
– Övriga frågor

 

Varmt välkomna
Styrelsen

 

 

Välkomna till föredrag ”Den gamle den unge och havet”

”DEN UNGE DEN GAMLE OCH HAVET”

Segling över Atlanten

Tur och retur med en Vega

 Den unge Thomas Grahn fick med sig Sven Yrvind på en segling över Atlanten till USA i en Vega år 2007. Året därefter seglade han själv  tillbaka till Europa en ensamsegling på  på 4000 sjömil.

Den 30 juni år 2008 kom han tillbaka hem till Hunnebostrand efter 10 månaders segling och 11000 sjömil År 20013 gav han tillsammans med Sven Yrvind ut en bok om sina äventyr.

”Den unge den gamle och havet”

Thomas kommer att i ord och bild brätta om sina atlantseglingar och även om sina fortsatta seglingar.

 Kom till Nordön Onsdagen den 23 november kl 19.00 och upplev ett intressant och spännande föredrag

Kaffe och macka i pausen

Kostnad: 80 kr

Varmt välkomna med er anmälan till: program@kmsnordon.se.loopiadns.com13038063_o_1-2

Frågor/anmälan:Roger Ring 0705-593406