KMS Nordön

KMS Nordön ligger mycket naturskönt mitt i södra Bohusläns övärld med ett stort antal goda naturhamnar inom kort avstånd.

Det är också nära till flera fiskelägen som Dyrön, Åstol, Rönnäng, Klädesholmen och Skärhamn.

KMS Nordön är en ideell förening med ca 2000 medlemmar med ett rikt engagemang.

Fem nautiska mil västerut ligger Marstrand med många seklers rik historia som handelsstad med sevärdheter som Carlstens fästning och en vacker trähusstad. Marstrand är segelsportens idrottsplats med flera internationella regattor.

Nyheter

MEDLEMMAR o MEDLEMSREGISTER

Personalen och styrelsen måste åter igen be DIG MEDLEM att tillse att Du har rätt kontaktuppgifter i våra medlemsregister.
I vissa fall är det ”näst intill” omöjligt att få kontakt med medlem som t ex står i kö för att erhålla båtplats eller vad det nu kan vara.

Vi anser det vara märkligt, står man i kö, borde man också tillse att vara nåbar på uppgivna telefonnummer/mailadress eller vad det nu kan vara!!!

Styrelsen är inne på att skapa ett ”tuffare” regelverk för att få ordning på detta. Kom ihåg att medlem som inte är kontaktbar blir en ”bromskloss” för vidare arbete med fördelning av t ex båtplatser.

För styrelsen
Stig H

UNGDOMSKOMMITEN

Sammankallande i ungdomskommittén, Patrik Svensson, har av personliga själ begärt att bli ledig från uppdraget, vi beklagar detta.

Styrelsen, har i samråd med valberedningen, kommit överens om att Kristian Karlsson går in som ledamot i kommittén, och då också tar rollen som kommitténs sammankallande.

BÄSTA MEDLEMSVAKTER

Styrelsen ber DIG noga ta del av vaktinstruktionen som finns i resp. vaktlokal.
Det är av STÖRSTA VIKT att vi gör som är överenskommet i vaktinstruktionen, glöm inte vaktronderna, inte heller att till se miljöhusen. Ser det inte bra ut, gör en insatts!
Det är alla vi medlemmar som använder miljöhusen.
Det är viktigt att vi då också hjälp åt att hålla i ordning!

NY PERSONAL

 

Nu är vår vikarie för föräldralediga Caroline på plats.
Hon heter Kristina Nyberg och kommer att arbeta måndagar-torsdagar 11:30-16:30.
Bekanta Dig gärna med henne när Du är i hamnen.
VARM VÄLKOMMEN till KMS KRISTINA!

Fasta kranen

Vår fasta kran i hamnen får hanteras av medlem som har s k krankort. Dessa har erhållits genom att en intern ”kranutbildning” genomförts.

Tanken med kranen är, har varit, att den skall användas av medlem som har ”lyftbehov” lite utöver det normala, det kan t ex vara medlem som tävlar med sin båt, har behov för återkommande servicebehov osv.

Nu är det så att giltighetstiden på utfärdade krankort börjar gå ut.

KMS har för avsikt att först undersöka vilket behov av ”kranutbildning” som finns, och därefter ta beslut om hur en tänkt utbildning skall genomföras.

Vi vill alltså veta: ÄR DU INTRESSERAD AV EN KOMMANDE UTBILDNING, och VARFÖR?

Om Du är det: ANMÄL DITT INTRESSE TILL VÅR ADMINISTRATÖR

Gör detta snarast och senast före midsommar-19

Styrelsen

Vårmöte

Styrelsen bjuder in till vårmöte den 13:e Maj kl.18:30 på Kvarnkullen i Kungälv. Dagordningen hittar ni här!

Ungdomssektionen bjuder in till säsongsstart söndag 5/5!

Vi startar säsongen med en dag tillsammans!
1. Vi deltar i Städa Kust som är en del av idrottens miljöorganisation. Vårt uppdrag är att städa fyra små öar vid Gula skären. Samling sker i klubbhuset i Södra hamnen.
2. Efter städning umgås vi och grillar tillsammans i hamnen.
3. Årets första söndagssegling börjar klockan 16.00.
Vi hoppas ni vill vara med oss hela dagen men det går också bra att delta vid bara en av aktiviteterna. Anmälan före 1/5 via evenemang på KMS Nordön Ungdomssektions Facebooksida eller via mail: ungdomssektionen@kmsnordon.se
För övriga frågor, skicka mail till sektionen eller PM till Pernilla Jalvin.
Hoppas vi ses, välkomna!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Läs information från styrelsen här

Information från Styrelsen

Lediga båtplatser
Efter årets tilldelning av andrahandsplatser har vi fortfarande ett par platser lediga till uthyrning, de flesta är av mindre storlek. Har du behov, eller vet någon som vill bli KMS medlem och har behov av plats? Skicka in en ansökan om andrahandsplats, blankett hittar du här!

Kontaktuppgifter
Vi har tyvärr fortsatt behov av att få information om kontaktuppgifter till dig som medlem. Är du osäker om du har rätt telefonnummer, mailadress och/eller postadress, hör av dig till hamnkontoret.

S K Blåljusnyckel
Det har flertal gånger ställts frågor om ”Varför har t ex ambulansen inte nyckel” till vår hamn? Svaret är, att efter ha haft kontakt med ansvariga, ALLA utryckningsfordon som är verksamma i vår kommun ska ha ”utryckningsnycklar” i sina fordon. Dessa nycklar passar i vår infartsgrind samt våra bommar.

Glöm inte planera inför kommande vårmöte! Måndagen den 13 Maj, kl: 18.30, på Kvarnkullen i Kungälv. Dagordningen kommer att presenteras här på hemsidan.

Vi planerar för städkväll, med lite olika innehåll, Torsdagen den 16 Maj. Planering pågår fortfarande och vi återkommer med tid samt övrig information här på hemsidan.

För styrelsen
Stig H

Uppstart inför sommarens seglingar

Tävlingssektionen bjuder in till träff inför sommarens seglingar den 26/3, med genomgång av årets kappseglings program, tider, typer av olika seglingar m.m. Läs mer här! Välkomna