KMS Nordön

KMS Nordön ligger mycket naturskönt mitt i södra Bohusläns övärld med ett stort antal goda naturhamnar inom kort avstånd.

Det är också nära till flera fiskelägen som Dyrön, Åstol, Rönnäng, Klädesholmen och Skärhamn.

KMS Nordön är en ideell förening med ca 2000 medlemmar med ett rikt engagemang.

Fem nautiska mil västerut ligger Marstrand med många seklers rik historia som handelsstad med sevärdheter som Carlstens fästning och en vacker trähusstad. Marstrand är segelsportens idrottsplats med flera internationella regattor.

Nyheter

Årsmöte flyttas

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 så ska man skjuta upp möten eller genomföra dem digitalt. För Region Västra Götaland finns beslut om lokala allmänna råd som att avstå från att delta i möten och om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Med anledning av ovanstående har KMS styrelse beslutat att flytta årsmötet från 2020-12-15 till 2021-03-30. Ny kallelse till årsmötet kommer att skickas ut. KMS Styrelse

vi byter datasystem

Vi är i färd med att införa ett nytt datasystem, vilket vi informerat om tidigare. Det är mycket arbete med detta, vi arbetar för att det ska gå så friktionsfritt som möjligt, men det är inte så bara…… Bl a så innebär detta att det blir mindre pappersarbete, allt utvecklas. I samband med höstens upptagning så har Du bekräftat att hamnen har rätt mailadress till Dig, och vi kommer att använda den för fakturering till Dig för våra avgifter, allt för att förenkla för vår administration. Vill Du däremot få kommande fakturor på vanligt sätt så skickar Du ett mail till hamnen.
För styrelsen
Lasse N  Stig H

Motioner till årsmötet

Styrelsen planerar att genomföra årsmötet som tidigare meddelats till tisdagen den 15 dec. Det är då dags att inkomma med motioner inför mötet. Vi vill få in motioner senast den 15 okt. (enligt stadgarna)Sänd gärna Din motion till:
styrelsen@kmsnordon.se eller till stig.birgitta@hotmail.com
Välkommen med Dina synpunkter/förslag.
För styrelsen, Stig H

Upptagning

Nu ligger upptagningsdagar och uppställningsschema ute, läs mer här.

inbrott

Tyvärr har hamnen haft besök av tjuvar. Läs mer HÄR

Info från styrelsen

Information om betalningar samt vagnar/kärror/trailers

Minnesord för Leif

Leif Hogstam här lämnat oss

GLAD MIDSOMMAR

STYRELSEN VILL ÖNSKA ALLA KMSare EN MYCKET BRA och trevlig Midsommar. Vi vill också önska ALLA en BRA båtsommar, värme, bad och fungerande båtar!
Lycka till
För styrelsen
Stig H

Vagnar, kärror och trailers

Vi har många som vill parkera i vår fina hamn MEN, nu har vi samma problem igen, som vi hade under 2019. Det står vagnar, kärror och trailers parkerade lite var stans, och inte minst på parkeringen södra hamnen.
För det första skall allt material av denna typ vara tydligt märkt med namn, medlemsnummer och mobilnummer.Se våra ordningsföreskrifter under § 5 ANSVAR mm, under stycke B punkt nr 6
Under § 4,  sista -satsen, står väl beskrivet vad som gäller för denna typ av material, som INTE används för båtuppställning i hamnen vintertid.
Vi hoppas nu att Du som nu känner Dig drabbad/berörd av denna information, följer vårt regelverk. KMS kommer att agera så som beskrivs i nämnda ordningsföreskrifter/regelverk!
Med förhoppning om berördas åtgärd
Trevlig Sommar
För styrelsen, Stig H

KMS har båtar till salu

Vi har 2 st kompletta s k ”jiggar” samt ytterligare en, som vi kan kalla för ”reservdelsbåt” de tre är av typen Monark 44. Båtarna är använda av vår ungdomsverksamhet och de kompletta seglade senast under 2019. Har Du frågor om det hela, vänd Dig till Kristian Karlsson eller Martin Osterman som är aktiva i ungdomsverksamheten. Har Du intresse av alla, eller delar därav, lägg ett bud i ett slutet kuvert, märkt ”Jiggarna” och lämna detta till vår administration. Gör detta snarast och senast den 21 juni 2020.

Styrelsen