Tråkigt att det finns båtägare som har så dålig betalningsmoral

T   R   Å   K   I  G   T

ATT   DET   FINNS  BÅTÄGARE   SOM   HAR  S Å   DÅLIG

B  E  T  A  L  N  I  N  G  S   M  O   R  A L

Det har under åren förts många diskussioner om ”hur få alla att betala och göra rätt för sig” förts.

Nu har vi ett inpasseringssystem som efter en del ”barnsjukdomar” fungerar bra, och motivet till att systemet finns är att ”ALLA SKALL GÖRA RÄTT FÖR SIG” OCH BETALA FÖR DE TJÄNSTER MAN VILL FÅ I HAMNEN !!!

TYVÄRR har styrelsen uppmärksammat och blivit uppmärksammade på att det förekommer FUSK, vi människor är duktiga på att kringgå och hitta på sätt när vi inte vill betala för oss. TRÅKIGT!!! Tänk på att det drabbar andra klubbmedlemmar!

Vi får inte glömma att VI TILLSAMMANS ÄGER vår fina hamn, det kostar att driva, förbättra och underhålla! ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT!

Det betyder i klartext att finns de båtägare som inte gör rätt för sig låter man andra betala, man lurar i princip båtgrannen. TÄNK TILL!

Vi hör synpunkter om än det en än det andra, vilket är bra att allt ”kommer på bordet”. Nu finns det uppsatt ”förslagslådor” i båda klubbhusen. Skriv Dina synpunkter, lägg i lådan så får vi i styrelsen synpunkterna på pränt, det blir lättare att hantera då.

TILL SIST, GÖR RÄTT FÖR DIG NÄR DU VILL FÅ TJÄNSTER I VÅR FINA HAMN

 

GLAD MIDSOMMAR

För styrelsen

Stig H