Styrelsen

Styrelsen är vald att representera KMS Nordön och utgör KMS verkställande organ. Styrelsen förvaltar KMS anläggningar och har ansvaret för dess ekonomi.

E-post till styrelsen: styrelsen@kmsnordon.se

Ordförande: Stig Halldorf
Vice ordförande: Hannu Karjalainen
Kassör: Lars Nordin
Sekreterare: Ronny Claesson
Vice sekreterare: Lennart Ring
Ledamot: Kenneth Andersson
Ledamot: Henrik Nordqvist
Suppleant: Stefan Kumlin

Kontaktuppgifter hittar Du här.

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser