Styrelsen

Styrelsen är vald att representera KMS Nordön och utgör KMS verkställande organ. Styrelsen förvaltar KMS anläggningar och har ansvaret för dess ekonomi.

Medlemmarna av styrelsen och deras kontaktuppgifter kan hittas på vår sida för kontakt.

Årsmöteshandlingar

Årsmötespresentation 2015

Årsmötesprotokoll

Vårmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser

Nyheter från styrelsen

Vattentillgången

Du läser och hör i nyhetssändningar att det har blivit, och på sina håll är, problem med låga grundvatten nivåer. Vi har egna brunnar i hamnen som hittills fungerat väl. Men eftersom det varnas för låga grundvatten nivåer ber vi alla våra medlemmar tänka på detta och nu under den kommande båtsäsongen vara ÅTERHÅLLSAMMA MED … Fortsätt läsa ”Vattentillgången”

Gamla vaggor och vagnar

Under den gångna vintersäsongen har hamnkaptenerna städat upp och placerat gamla vagnar och vaggor som har stått oanvända, på parkeringen utefter marstrandsvägen, vid vår infart till hamnen. Du som vet att Du äger något av det som står där, ber vi Dig att ta hand om det som är Ditt, eller tag kontakt med hamnkaptenerna … Fortsätt läsa ”Gamla vaggor och vagnar”

KMS Snipa är till salu

Styrelsen har tagit beslut om att avyttra en av KMSs ägandes båtar SNIPAN ÄR ALLTSÅ TILL SALU Snipan ligger på land och kan ses alldeles till höger om truckgaraget i södra hamnen Säljes till Högstbjudande Pris fritt där den ligger Anbud i Slutet kuvert lämnas/sändes till Hamnkontoret senast torsdag 18 maj -17 Välkomna att buda … Fortsätt läsa ”KMS Snipa är till salu”

Dagordning vårmöte 2017

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VÅRMÖTE 15 MAJ 2017 1 INFO FRIHAMNSFÖRORDNINGEN 2 INFO MOORINGO 3 EKONOMI 4 VAGNAR VAGGOR STÖTTOR 5 GAMLA BÅTAR 6 MEDLEMSÄGD HAMN 7 UNDERHÅLLSARBETEN 8 UTVECKLINGSARBETEN 9 NY HAMNBÅT 10 ORGANISATION 11 KMS DAG 12 UTHYRNING ANDRA HAND 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Gemensamt inköp av båtstöttor

För att förenkla och minimera hantering av båtvagnar samt båtvaggor vid sjösättning och torrsättning har styrelsen diskuterat möjligheten att medverka till gemensamt inköp av båtstöttor. Detta gör att vi kan minimera hanteringen av båtvagnar och båtvaggor för våra hamnkaptener samt att det blir renare och mera ordning i hamnen. Dessutom enklare och mindre kostnader för … Fortsätt läsa ”Gemensamt inköp av båtstöttor”