Styrelsen

Styrelsen är vald att representera KMS Nordön och utgör KMS verkställande organ. Styrelsen förvaltar KMS anläggningar och har ansvaret för dess ekonomi.

Medlemmarna av styrelsen och deras kontaktuppgifter kan hittas på vår sida för kontakt.

Årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll

Vårmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser

Nyheter från styrelsen

Miljöhus och gamla jollar

MILJÖHUSEN OCH ANNAT Vårt nya miljöhus i norra, är nu slutbesiktigat och kommer snart att bli klart att använda. Bedömningen är att vi alla kan ta huset i användning vecka 42. Vi har sedan tidigare i fint miljöhus i södra hamnen. En vädjan till oss alla att vi använder våra miljöhus såsom förväntat. Jag var … Fortsätt läsa ”Miljöhus och gamla jollar”

Information från styrelsen oktober 2017

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Nu har styrelsen genomfört styrelsemöte nr 7 och 8, och här kommer en ”snabbinformation” från dessa två möten. BESLUT – Prissättning av båtplatser har diskuterats, ingen ändring tills vidare – Alla, från klubben, utsända fakturor skall ha betalningsdatum ”den sista i aktuell månad” – De medlemmar som har uteblivit från sin tilldelade … Fortsätt läsa ”Information från styrelsen oktober 2017”

Skicka in motioner till årsmötet

Som tidigare meddelats kommer 2017 årsmöte att vara på Kvarnkullen i Kungälv torsdagen den 7 dec 2017. Motioner eller förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 15 okt 2017. Skicka Dina till vår sekreterare Kristian Karlsson med mailadress jok@live.se Välkommen med Dina synpunkter Stig H ordf.

Årsmöte 7 december 18.30

2017 -ÅRSMÖTE kommer att bli TORSDAGEN DEN 7 DEC KLOCKAN 18.30 KVARNKULLEN KUNGÄLV Stig H Ordf.

Miljöinspektion

Vår hamnmiljö, vi hjälps åt! Det finns MYCKET att iakttaga och rätta sig efter i en hamn. När det gäller miljöhänsyn kommer det mer och mer regler att rätta sig efter, detta har bl a annat gjort att kommunens miljöenhet har genomfört en anmäld inspektion på Nordön. Det var många frågor att svara på, och … Fortsätt läsa ”Miljöinspektion”