Platsköer

Platskö

Andrahandskö Bytkö Köpkö

Andrahandsplats

Ansökan om andrahandsplats

Även i år är det ingen panik med ansökan den 1 november. Du har en månad på dig att hamna i samma sorteringskö vad gäller datum. Alla som anmäler sig i november får datum 1 november.

(Vad som är viktigt är att vi får in uppgifter om en båtplatsägare skall använda sin plats eller ej. Eftersom senaste datum är 1 mars för ”LÄMNA BÅTPLATS” kan vi ej ge besked om andrahandsplatserna förrän ca 1 april och i extrema fall in i maj på grund av att båtplatsägare ej rapporterar att båtplatsen är ledig.)

Gör så här:
•    Kom in med ansökan efter den 1 november. Alla tidigare makuleras.

•    Anmäl dig helst med hjälp av blanketten på hemsidan, tillgänglig från 1 november.

•    Se till att du anger rätt medlemsnr (finns på senaste faktura från KMS, OBS nummret från SBU´s platskort är ej KMS medlemsnr) och fyll i uppgifterna utan kommentarer.

•    Om du har övriga frågor/kommentarer till hamnkaptenerna:
E-posta till hamnen@kmsnordon.se.

Regler för tilldelning av andrahandsplats

1.    KMS upprättar turordningslista för de medlemmar, som önskar andrahandsplats i KMS klubbhamn; Nordön. Turordningen bestäms enligt följande kriterier:
1) De som står i byteskön men inte kan erbjudas ny plats hjälps med andrahandsplats
2) Står i hamnen under vintern
3) Anmälningsdatum
4) Hyrt andrahandsplats tidigare
5) Står i kö för köp av båtplats
6) Antal år som medlem
2.    Anmälan till turordningslistan skall ske skriftligt på särskild blankett/formulär, där önskemålen klart framgår. Det är den sökandes skyldighet att så exakt, som möjligt ange dimensionerade uppgifter, om båtplatsen (bredd, båtlängd, djup, önskat läge, båtens deplacement mm).

    OBS! båtens mått får ej överstiga följande:
    Längd   12m
    Bredd 4m
    Vikt 10 ton
3.     Efter det att båtägaren tilldelats en plats, stryks han ur turordningslistan.
4.    Vid tilldelning av andrahandsplats betalas avgifter enligt aktuell prislista.
5.    Turordningslistan för andrahandsplatser upprättas varje år. Första tidpunkt för anmälan till turordningslistan är den 1 november året före.
6.    Plats i turordningslistan får ej överlåtas mellan medlemmar. Ny turordning gäller för varje år.