Platsköer

Platskö

 Bytkö

Köpkö

Ansök om andrahandsplats

Ansökan till andrahandsplats kan ske från och med den 1 november. Ansökan
gäller för ett år. Du har god tid på dig vad gäller datum.
Observera att de ansökningar som kommer efter 31 januari behandlas efter alla
tidigare inkomna, vilket kan innebära i maj-juni.
(Vad som är viktigt är att vi får in uppgifter om en båtplatsägare skall använda sin
plats eller ej. Eftersom senaste datum är 31 januari för ”LÄMNA BÅTPLATS” kommer
besked om andrahandsplatserna ca 1 mars och i extrema fall in i april på grund av att
båtplatsägare ej rapporterar att båtplatsen är ledig.)

Gör så här:

  • Läs reglerna §11 i Avtals och ordningsföreskrifter.
  • Kom in med ansökan från den 1 november. Alla tidigare makuleras.
  • Anmäl dig helst med hjälp av formuläret på hemsidan, tillgänglig från 1 november till 31 januari. Dessutom finns en blankett under ”Hamnen/Blanketter för ansökan och ändring”. Blanketten är tillgänglig från 1 november till 30 juni.
  • Se till att du anger rätt medlemsnr (finns på senaste faktura från KMS, OBS nummret från SBU´s platskort är ej KMS medlemsnr) och fyll i uppgifterna utan kommentarer.
  • Om du har övriga frågor/kommentarer till hamnkaptenerna:
    E-posta till hamnen@kmsnordon.se.

Ansök om andrahandsplats här (från 1 november-31 januari)

Regler för tilldelning av andrahandsplats

Se paragraf 11 i Avtals och Ordningsföreskrifter

Lämna plats till andrahandsuthyrning

Styrelsen vill redan nu påminna om nya regler gällande andrahandsuthyrning!

Om båtplatsinnehavaren vill undgå att betala sommarplatsavgift så ska KMS skriftligt meddelas, senast den 31 januari varje år, att man har för avsikt att inte använda sin båtplats och vill att KMS ska administrera en andrahandsuthyrning. För detta debiterar KMS en avgift enligt prislista. Dock ingen avgift för båtplatsinnehavare som samtidigt hyr andrahandsplats.

Om anmälan inkommer efter den 31 januari debiterar KMS dessutom sommarplatsavgift enligt följande:

– Vid anmälan mellan 1 febr. till 29 febr. debiteras 20 % av sommarplatsavgiften.

– Vid anmälan mellan 1 mars till 30 april debiteras 50 % av sommarplatsavgiften.

– Vid anmälan efter 30 april debiteras hela sommarplatsavgiften. Ingen administrationsavgift debiteras.

Om KMS inte lyckas hyra ut platsen i andra hand så ligger ansvaret för betalning av sommaravgift och vakttjänstgöring kvar hos båtplatsinnehavaren.

Blankett för att lämna båtplats finns här.

Avtals- och ordningsföreskrifterna hittar du sin helhet här!