Blanketter för ansökningar och ändringar

Medlemsansökan

Ändringsblankett

Platsbyte

Lämna båtplats

Ansökan om andrahandsplats
Blankett för ansökan om andrahandsplats som du fyller i och lämnar till hamnkaptenerna eller administrationen, kommer att finnas här under tiden 1 november – 30 juni.

Kungälvs Motor och segelbåtssällskap tar emot dina personuppgifter, behandlar och tillgängliggör dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR.