Blanketter för ansökningar och ändringar

Medlemsansökan

Ändringsblankett

Platsbyte

Lämna båtplats

Kungälvs Motor och segelbåtssällskap tar emot dina personuppgifter, behandlar och tillgängliggör dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansökan om andrahandsplats

För att underlätta vår administration, använd i första hand:

Formulär för ansökan om andrahandsplats kommer att finnas här under tiden 1 november – 31 januari.

I andra hand:
Blankett för ansökan om andrahandsplats som du skriver ut och lämnar till hamnkaptenerna kommer att finnas här under tiden 1 november – 30 juni.