Avgifter

Avgifter i KMS Nordön

Båtplatsavgifter 2019

Uppläggningsavgifter 2019

Serviceavgifter 2019

Avgifter för parkering, trafik med båtar och trailer på hamnområdet samt utnyttjande av hamnens elkontakter för båt och laddning av elbil kan erläggas i betalautomaten vid parkeringsgrinden.

Laddning av elbil kostar 50 kr per dygn.