Avgifter

Avgifter i KMS Nordön

Serviceavgifter 2017

Båtplatsavgifter 2017

Uppläggningsavgifter 2017

Avgifter för parkering, trafik med båtar och trailer på hamnområdet samt utnyttjande av hamnens elkontakter för båt och laddning av elbil kan erläggas i betalautomaten vid parkeringsgrinden.

Laddning av elbil kostar 50 kr per dygn.