Avgifter

Avgifter i KMS Nordön

Uppläggningsavgifter 2018

Serviceavgifter 2018

Båtplatsavgifter 2018

Avgifter för parkering, trafik med båtar och trailer på hamnområdet samt utnyttjande av hamnens elkontakter för båt och laddning av elbil kan erläggas i betalautomaten vid parkeringsgrinden.

Laddning av elbil kostar 50 kr per dygn.